ปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด เป็นธรรมหรือไม่ ?

เปิดปมปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด เป็นธรรมหรือไม่ http://winne.ws/v28223

336 ผู้เข้าชม
แชร์