อนาวิลทวงความยุติธรรมให้กับหลวงพ่อพระธรรมรัตนาภรณ์

ซึ่งท่านถูกถอดถอนจากตำแหน่ง โดยไม่มีเหตุผล ไม่มีการ สอบสวน ผู้เกี่ยวข้องอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามมาตรา 157 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่??? http://winne.ws/v28272

1.3 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณเนื้อหาจากเพจเฟซบุ๊ค ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร

แชร์