เรามี Mindset แบบไหน? และต้องทำอย่างไรให้เรามี Mindset แบบคนเก่ง!

“Mindset” หรือ “กรอบความคิด” ไม่ว่าเราจะอยากเก่งหรือประสบความสำเร็จเรื่องอะไร ความเข้าใจใน Mindset ของตัวเองต่อสิ่งที่ทำนั้น http://winne.ws/v28431

4.6 พัน ผู้เข้าชม
แชร์