สวดพระคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ (วัดถ้ำตอง)

สวดพระคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ (วัดถ้ำตอง) สรรพเคราะห์ตัวนอก ตัวใด เคราะห์ปี เคราะห์เดือน ขอให้เคลื่อน กลายเป็นดี http://winne.ws/v4648

2.0 พัน ผู้เข้าชม
แชร์