ครีมเทียม อันตรายจริงหรือ?

ครีมเทียม ไม่ได้มีอันตรายมากอย่างที่แชร์กัน คือ มีทั้งส่วนที่เป็นต้องระวังอันตราย และส่วนที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนทาน http://winne.ws/v5977

1.2 พัน ผู้เข้าชม
แชร์