เพลง..อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา ..ซึ้ง มาก ๆ ฟังแล้วน้ำตาจิไหล..

เพลง..อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา ..คิดถึงพ่อ พ่ออยู่คู่กับเจ้า พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน..ลูกได้อ่านคำสอน กลอนของพ่อ น้ำตาคลอ ..ให้ธรรมะจัดสรรสวรรค์ส่ง เพื่อดำรงศาสนา เพื่อสืบสานพระศาสนา 5000 ปี http://winne.ws/v5987

5.8 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก: https://www.youtube.com/watch?v=m-nJC4HJvoU

แชร์