มหานรก 8 ขุม

มหานรก 8 ขุม http://winne.ws/v6192

3.4 พัน ผู้เข้าชม

มหานรกขุมที่ 1 ชื่อว่า สัญชีวนรก อายุ 500 ปีนรก 1 วันนรก เท่ากับ 9 ล้านปีมนุษย์

มหานรกขุมที่ 2 ชื่อว่า กาฬสุตตนรก อายุ 1000 ปีนรก 1 วันนรก เท่ากับ 36 ล้านปีมนุษย์

มหานรกขุมที่ 3 ชื่อว่า สังฆาฏนรก อายุ 2000 ปีนรก 1 วันนรก เท่ากับ 144 ล้านปีมนุษย์

มหานรกขุมที่ 4 ชื่อว่า โรรุวนรก อายุ 4000 ปีนรก 1 วันนรก เท่ากับ 576 ล้านปีมนุษย์

มหานรกขุมที่ 5 ชื่อว่า มหาโรรุวนรก อายุ 8000 ปีนรก 1 วันนรก เท่ากับ 2,304 ล้านปีมนุษย์

มหานรกขุมที่ 6 ชื่อว่า ตาปนรก อายุ 16000 ปีนรก 1 วันนรก เท่ากับ 9,216 ล้านปีมนุษย์

มหานรกขุมที่ 7 ชื่อว่า มหาตาปนรก อายุครึ่งอันตรกัป 

มหานรกขุมที่ 8 ชื่อว่า อเวจีมหานรก อายุสัตว์นรก 1 อันตรกัป ยาวนานที่สุด 

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=kIS9k0AwIy0

แชร์