เพลง "คนดีไม่มีวันตาย"

เพลง "คนดีไม่มีวันตาย" จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา จะยอมรับโชคชะตา ไม่ว่าดีร้าย ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า เหลือแต่เพียงคุณงามความดี โลกยังไม่เคยสิ้นหวัง ถ้าไม่มีสิ้นหวัง คนดี ไม่มีวันตาย ขอเทิดทูนศักดิ์ศรี แม้ชีพก็ยอมพลี http://winne.ws/v7026

3.6 พัน ผู้เข้าชม

จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา จะยอมรับโชคชะตา ไม่ว่าดีร้าย ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า เหลือแต่เพียงคุณงามความดี โลกยังไม่เคยสิ้นหวัง ถ้าไม่มีสิ้นหวัง คนดี ไม่มีวันตาย ขอเทิดทูนศักดิ์ศรี แม้ชีพก็ยอมพลี 

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=JaeOH1fFT_o

แชร์