ปล่อยปลาชนิดไหน....ห้ามกินปลาชนิดนั้นจริงหรือ?

เรารับประทานปลา...จะไม่บาปถ้าประกอบด้วยบริสุทธิ์ 3 คือ ไม่ได้ยินการฆ่า ไม่ได้เห็นการฆ่า ไม่ได้นึกรังเกียจว่าเขาฆ่ามาเฉพาะเรา http://winne.ws/v7043

1.7 พัน ผู้เข้าชม
แชร์