ตราบลมหายใจสุดท้าย (อสุภกรรมฐาน)

“ชนเหล่าใดถูกราคะย้อมแล้ว ย่อมตกไปตามกระแสตัณหา เหมือนแมงมุมตกไปที่ใยอันตัวทำไว้ ฉะนั้น ชนผู้มีปัญญาทั้งหลายตัดกระแสตัณหานั้นแล้ว เป็นผู้หมดความห่วงใย ละเว้นทุกข์ทั้งปวงไป” ความไม่เที่ยงแท้ของกายและสรรพสิ่งในโลก http://winne.ws/v9863

835 ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณhttps://www.youtube.com/watch?v=Oo4hXkdLlV4

แชร์