ใช้เด็กต่ำ18ปีทำงานสถานที่ต้องห้ามโทษปรับขั้นต่ำ 4 แสนบาท

ใช้เด็กต่ำ18ปีทำงานสถานที่ต้องห้ามโทษปรับขั้นต่ำ 4 แสนบาทกสร. เผยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใช้เด็กต่ำ18ปีทำงานสถานที่ต้องห้าม มีโทษขั้นปรับขั้นต่ำ4แสนบ.-คุก2ปี http://winne.ws/n11964

446 ผู้เข้าชม
ใช้เด็กต่ำ18ปีทำงานสถานที่ต้องห้ามโทษปรับขั้นต่ำ 4 แสนบาท

        นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กระทรวงแรงงาน (รง.)เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่อนุญาตให้นายจ้างให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานในโรงฆ่าสัตว์ สถานที่เล่นการพนัน สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และสถานประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จึงขอเตือนนายจ้างในกิจการดังกล่าวห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานหากตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

        ทั้งนี้ กสร.ได้ปรับปรุง แก้ไขโทษสำหรับความผิดดังกล่าวโดยมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 800,000บาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคนหรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ และหากการฝ่าฝืนของนายจ้างเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตายจะได้รับโทษหนักขึ้นคือ ปรับตั้งแต่ 8000,000 บาท ถึง 2,000,000บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน หรือจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

แชร์