ทำผิดกฎจราจรยึดได้แค่ใบขับขี่ บัตรปชช. บัตรเครดิต กุญแจรถ ไม่มีสิทธิ์นะรู้ไว้

ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใด ให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรยึดบัตรประชาชน กุญแจรถ หรือบัตรเครดิตไว้ได้ ดังนั้น เจ้าพนักงานจราจรจึงไม่มีสิทธิยึด 3 สิ่งนี้ http://winne.ws/n14977

738 ผู้เข้าชม

เมื่อมีการทำผิดกฎจราจร โดยหลักกฎหมายแล้ว เจ้าพนักงานจราจรเรียกเก็บใบขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวได้หากมีการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่

แต่ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใด ให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรยึดบัตรประชาชน กุญแจรถ หรือบัตรเครดิตไว้ได้ ดังนั้น เจ้าพนักงานจราจรจึงไม่มีสิทธิยึด 3 สิ่งนี้นะครับ

Cr. เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม

ทำผิดกฎจราจรยึดได้แค่ใบขับขี่ บัตรปชช.  บัตรเครดิต กุญแจรถ ไม่มีสิทธิ์นะรู้ไว้

ขอบคุณภพและขอมูลจาก

https://m.facebook.com/LawByRachaponsLawyer/photos/a.1694608410771798.1073741828.1683409001891739/1936011839964786/?type=3

แชร์