สาธุรัว ๆ กับโครงการ "IDOP" เพียงสิบกว่าปีบวชพระนานาชาติกว่า 500 รูปจาก 44 ประเทศทั่วโลก

บวชพระนานาชาติ" วัดพระธรรมกาย ได้จัดให้มีการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ มีผู้เข้ารับการอบรมแล้วกว่า ๕๐๐ คน จากกว่า ๔๕ ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีธรรมทายาทนานาชาติที่อยู่ศึกษาธรรมะที่ วัดพระธรรมกายจํานวนกว่า ๓๐ รูป จาก ๑๒ ประเทศ http://winne.ws/n16360

1.1 พัน ผู้เข้าชม
สาธุรัว ๆ กับโครงการ "IDOP" เพียงสิบกว่าปีบวชพระนานาชาติกว่า 500 รูปจาก 44 ประเทศทั่วโลก

"บวชพระนานาชาติ" วัดพระธรรมกาย ได้จัดให้มีการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ มีผู้เข้ารับการอบรมแล้วกว่า ๕๐๐ คน จากกว่า ๔๕ ประเทศทั่วโลก  นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีธรรมทายาทนานาชาติที่อยู่ศึกษาธรรมะที่ วัดพระธรรมกายจํานวนกว่า ๓๐ รูป จาก ๑๒ ประเทศ

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท

สาธุรัว ๆ กับโครงการ "IDOP" เพียงสิบกว่าปีบวชพระนานาชาติกว่า 500 รูปจาก 44 ประเทศทั่วโลก

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท

สาธุรัว ๆ กับโครงการ "IDOP" เพียงสิบกว่าปีบวชพระนานาชาติกว่า 500 รูปจาก 44 ประเทศทั่วโลก

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท

สาธุรัว ๆ กับโครงการ "IDOP" เพียงสิบกว่าปีบวชพระนานาชาติกว่า 500 รูปจาก 44 ประเทศทั่วโลก

    พระธรรมทายาทนานาชาติจะได้ฝึกสวดมนต์ เรียนธรรมะ ศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่ไปกับการฝึกตัวอย่างเข้มข้น ผ่านบทฝึกพระแท้ เรียนรู้ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบและเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกต่อไป 

 

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ ๑๕

 (IDOP 15)

โครงการบรรพชาสามเณรนานาชาติ ( IDOP Novice 2017)

อบรม : 8 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(small pink diamond)สมัครออนไลน์:www.ordinationthai.org

สอบถามโทร. 081-975-1685 , 082-440-7777

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://timeline.line.me/post/_dRexmYOHAglkmhDh4D8oZoSlJ5gue1JQhvePpt0/1149734325304041871

แชร์