ตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 5,000 รูป จังหวัดสุรินทร์

ตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 5,000 รูป จังหวัดสุรินทร์ โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จังหวัดสุรินทร์ ปี 59 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 06.00 น. ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ http://winne.ws/n1066

1.3 พัน ผู้เข้าชม
ตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 5,000 รูป จังหวัดสุรินทร์

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ โทร.083-5404851-2
โอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์
เลขที่ 310-0-42408-5

กำหนดการ
06.00 น.  ลงทะเบียน
06.30 น.  ประธานสงฆืเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
               - พิธีกรนำกราบประธานสงฆืและคณะสงฆ์
               - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
               - ประธานในพิธีนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
               - ประธานในพิธีและคณะถวายไทยธรรม
               - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถา
               - คณะสงฆ์แปรแถวเพื่อรับอาหารบิณฑบาตร
07.00 น.  พิธีตักบาตร
08.00 น.  เสร็จพิธี

ตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 5,000 รูป จังหวัดสุรินทร์
แชร์