นกแขกเต้าสองตัวพี่น้อง... คล้ายเคสชายหนุ่มสองคน มะปิน และ ตั้มมือมีดโหด!!!!!

นิทานชาดกเรื่องนกแขกเต้าสองพี่น้อง คล้ายเคสชายหนุ่มสองคน มะปิน และ ตั้มมือมีดโหด ที่เกิดในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน ส่งผลให้มีอุปนิสัยที่ต่างกัน แบบ ฟ้า กับ เหว http://winne.ws/n12397

2.3 พัน ผู้เข้าชม
นกแขกเต้าสองตัวพี่น้อง... คล้ายเคสชายหนุ่มสองคน มะปิน และ ตั้มมือมีดโหด!!!!!

                   ครั้งกาลก่อนนั้นมีภูเขาลูกหนึ่งอยู่คั่นกลางระหว่างที่อยู่ของ พระฤๅษีและโจร

ป่า บนเขานั้นมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกแขกเต้าสองตัวพี่น้องที่พึ่งฟักตัว

ออกมาจากไข่ พ่อแม่ของนกแขกเต้า จะคอยบินหาอาหารมาให้ลูกๆ กิน จนกระทั่งปีก

ของลูกนกเริ่มจะมี ขนอ่อนๆเกิดขึ้น

                 วันหนึ่งเกิดมีลมพายุพัดกระหนํ่ามาอย่างแรงทำให้ลูกนกแขก เต้าสองตัวพี่น้อง

หล่นจากรัง   แยกจากกันไปกันคนละทาง ตัวหนึ่งไป ตกที่อยู่ของพระฤๅษีส่วนอีกตัวไป

ตกอยู่ฝังโจร   ตั้งแต่นั้นมานกแขกเต้าทั้งสองตัวก็เติบโตในสถานที่ที่ต่างกัน 

นกแขกเต้าสองตัวพี่น้อง... คล้ายเคสชายหนุ่มสองคน มะปิน และ ตั้มมือมีดโหด!!!!!

                  นกแขกเต้าที่อยู่กับพระ ฤๅษีนั้นถูกพระฤๅษีเลี้ยงมาอย่างนักปราชญ์ สอน

ความรู้ต่างๆให้    ส่วนนกแขกเต้าที่ถูกพัดไปตกที่ฝังโจรนั้นก็ถูกคั่งสอนในสิ่งที่ไม่ดี  

หรือสอนไปในทางที่เป็นพาล

                  วันหนึ่งมีกษัตริย์แห่งเมืองคีรีเสด็จมาล่าสัตว์ในป่าครั้นเจอ ละมั่งตัวหนึ่งมีรูป

ร่างองอาจสวยงามจึงได้ติดตามไปแต่ก็ติดตามไม่ทัน พระองค์เสด็จไปตั้งที่ประทับที่ริม

ลำธารเพื่อจะติดตามละมั่งตัวนั้นต่อไปในวันรุ่งขึ้น   ตกกลางคืนนกแขกเต้าที่อยู่กับ

พวกโจรก็บินออกมาเที่ยวเล่น และพบกับกษัตริย์เมืองคีรี จึงรีบบินไปบอกเจ้านายของ

มันที่อยู่ใกล้ๆ กับที่พักของกษัตริย์คีรี   เจ้านกแขกเต้าพูดให้เจ้านายของมันฟังว่า

ฉันพบคนจำนวนหนึ่ง มีแก้วแหวนเงินทองและทรัพย์สิน ติดตัวมามากมาย พรุ่งนี้พวก

เราไปจับชายคนนั้นมาฆ่าทิ้งเสีย และ นำแก้วแหวนเงินทองและทรัพย์สินทั้งหมดมาเป็น

ของพวกเรา ทหารรักษาความปลอดภัยได้ยินจึงนำความมาบอกกษัตริย์ พระองค์ ทราบ

เรื่องเริ่มรู้สึกกลัวจึงสั่งให้ทหารเก็บข้าวของแล้วเดินทางออกไป จากป่าแห่งนี้โดยเร็ว

นกแขกเต้าสองตัวพี่น้อง... คล้ายเคสชายหนุ่มสองคน มะปิน และ ตั้มมือมีดโหด!!!!!

            ครั้นเดินทางไปต่อไปถึงที่พักของฤๅษีก็ได้พบนกแขกเต้าตัว หนึ่งร้องทักว่าท่านผู้

เจริญทั้งหลายเมื่อท่านเดินทางมาถึงนี่แล้วขอ เชิญพวกท่านโปรดพักผ่อนอยู่ที่อาศรม

แห่งนี้ก่อนเถอะ   เมื่อท่านทั้ง หลายหายเหนื่อยแล้วค่อยเดินทางไปต่อ    เมื่อกษัตริย์แห่ง

เมืองคีรีได้ ฟังนกแขกเต้าพูดเช่นนี้ก็เล่าถึงนกแขกเต้าตัวหนึ่งที่อาตัยอยู่กับพวก โจร

ว่านกแขกเต้าตัวนี้มีจิตใจที่เหี้ยมโหดนัก

นกแขกเต้าสองตัวพี่น้อง... คล้ายเคสชายหนุ่มสองคน มะปิน และ ตั้มมือมีดโหด!!!!!

นกแขกเต้าที่อยู่กับ พระฤๅษีก็พูดขึ้นว่า

     "อันที่จริงแล้วนกแขกเต้าที่อยู่กับพวกโจรป่านั้นคือพี่น้องของ ตัวฉันเอง เราทั้งคู่ได้

ถูกพายุพัดกระหนํ่าแยกเราทั้งสองออกจากกัน ฉันมาตกอยู่ที่อาศรมพระฤๅษีแห่งนี้ 

ส่วนอีกต้วก็ไปตกอยู่ที่พักของโจร

นกแขกเต้าพูดต่อ

     “นกตัวนั้นไม่ใช่คนพาลโดยกำเนิด  หากเกิดจากการอยู่กับคนที่มีจิตใจเหี้ยมโหดต่าง

หาก  ที่คอยสอนแต่ในเรื่องที่ไม่ดีให้ ส่วนตัว ฉันนั้นได้ตกมาอยู่ที่อาศรมของพระฤๅษี 

พระฤๅษีจึงสอนแต่เรื่องที่ อยู่ในทางคีลทางธรรมให้ ก็อย่างที่มีคนพูดว่า 

                     "คบคนพาลพาลพา ไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”

     เมื่อกษัตริยได้ฟ้งนกแขกเต้าพูดเช่นนี้ก็รู้สึกชอบใจในการพูดจา ของนกแขกเต้า จึง

ได้เชิญพระฤๅษีไปอยู่ที่บ้านเมืองคีรี แต่พระฤๅษี ก็ตอบปฏิเสธไปว่าเรานั้นละทิ้งซึ่ง

กิเลสแล้ว เราชินกับการที่อยู่ในกลางป่าเขา เมื่อกษัตริย์คีรีได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจและขอ

ลากลับบ้าน เมืองของตน

คนเราจะเอาดีได้สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินเส้นทางเดินของชีวิต  อ่านเรื่องนี้แล้วทำให้นึกถึง

เคสชายหนุ่มสองคน มะปิน และ ตั้มมือมีดโหด  

     สองคนนี้แม้จะไม่ใช่พี่น้องกัน แต่คนหนึ่งเลือกทางสว่าง  ทำทาน รักษาศีล ศึกษา

ธรรมะ ตั้งใจเรียน จนสอบได้คณะที่หลายคนไฝ่ฝัน

      แต่อีกคนเลือกเดินเส้นทางตรงกันข้าม ติดคุกตั้งแต่อายุ 13 ปี เข้าออกคุกหลาย

หน  จนปัจจุบัน  ชะตาพาหนุ่มสองคนมาเจอะกัน จนเป็นเหตุฆ่าชิงทรัพย์สะเทือนขวัญ

กันไปทั้งเมือง


ขอบคุณข้อมูลและภาพจากhttps://pantip.com/topic/36016707

นกแขกเต้าสองตัวพี่น้อง... คล้ายเคสชายหนุ่มสองคน มะปิน และ ตั้มมือมีดโหด!!!!!
นกแขกเต้าสองตัวพี่น้อง... คล้ายเคสชายหนุ่มสองคน มะปิน และ ตั้มมือมีดโหด!!!!!
แชร์