ร่องรอยอารยธรรมพุทธโบราณ แห่งเมืองโขตาน บนเส้นทางสายไหม

ภาพถ่ายโบราณ อารยธรรมพุทธ แห่งเมืองโบราณนามว่า"โขตาน" บนเส้นทางสายไหม ดินแดนที่พุทธศาสนาเคยรุ่งเรื่องมาก่อน http://winne.ws/n14270

3.6 พัน ผู้เข้าชม

Farhad-beg-yailaki buddha ภาพวาด พระไวโรจนพุทธเจ้า ราวพุทธศตวรรตที่10-11 ที่มีภาพพระพุทธเจ้าซ้อนอยู่กลางท้องและอก จากเมืองฟาร์ฮัด โขตาน

ร่องรอยอารยธรรมพุทธโบราณ แห่งเมืองโขตาน บนเส้นทางสายไหมhttp://twoway.st/things/RRC6747

พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่เอเชียกลางในพุทธศตวรรษที่2 โดยพระธรรมทูตสายพระมัชฌันติกเถระ และสายพระธรรมรักขิตเถระ ได้มาเผยแพร่ที่นี่ด้วย แต่ก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในเอเชียกลาง คือ เมืองกุฉา ต่อมาในพุทธศตวรรษที่7 พุทธศาสนาก็ได้ตั้งมั่นในเอเชียกลางบนทางสายไหม ทำให้เมืองต่างๆ เช่น โขตาน (ปัจจุบันคือเมืองเหอเถียน, แคว้นซินเจียง, ประเทศจีน ) กุชา และตูร์ฟาน (บ้างว่า เตอร์ฟาน) เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง

ตามตำนานเล่าว่า ราชอาณาจักรพุทธโขตาน ก่อตั้งโดยพระราชโอรสแห่งพระเจ้าอโศกมหาราชที่ถูกเนรเทศออกจากอินเดีย  

ออเริล สเติน(Sir Marc Aurel Stein) นักประวัติศาสตร์ สันนิฐานว่าพระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์ให้เป็นศาสนาประจำราชธานีโขตาน เมื่อราวพุทธศตวรรตที่สาม 

จากหลักฐานทางโบราณคดี ที่ขุดค้นพบ ทำให้ทราบว่า ในอดีตได้มีการสร้างวัดวาอารามและพระเจดีย์ ไว้มากมายในเมืองนี้ 

บันทึกของพระภิกษุฟาเสียน ผู้เคยเดินทางผ่านเมืองนี้เพื่อไปแสวงบุญที่อินเดีย กล่าวว่า

"เมื่อพระเหล่าภิกษุเข้าสู่หอฉัน เสขิยวัตของท่านเหล่านั้นดูโดดเด่นเรียบร้อยเหมาะสม มีการนั่งเป็นแถวเป็นแนว ทั้งหมดอยู่ในอาการสงบ ไม่มีแม้เสียงกระทบออกมาจากบาตรของท่านเหล่านั้น เมื่อพระภิกษุรูปใดต้องการภัตตาหารเพิ่ม ก็จะไม่ได้รับอนุญาติให้ส่งเสียงเรียก แต่จะใช้วิธีส่งสัญลักษณ์อวจนภาษาด้วยมือแทน"

นอกจากนี้ยังมีการค้นพบ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในแถบเอเชียกลางที่มีชื่อเสียง คือ คัมภีร์ซัมบาสต้า The Book of Zambasta ด้วยเช่นกัน

อ้างอิง

https://th.wikipedia.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_in_Khotan

http://idp.bl.uk/4DCGI/education/symposium/goldenlight/index.a4d

http://www.transoxiana.org/Eran/Articles/tianshu.html

https://archive.org/details/Emmerick1968TheBookOfZambasta

ร่องรอยอารยธรรมพุทธโบราณ แห่งเมืองโขตาน บนเส้นทางสายไหม

Cosmological Buddha, Khotan, (after Bussagli, 1979, p.55).

พระไวโรจนพุทธเจ้า เมืองโขตาน

ร่องรอยอารยธรรมพุทธโบราณ แห่งเมืองโขตาน บนเส้นทางสายไหมSir Marc Aurel Stein

ภาพถ่ายพระพุทธรูป ตรงกำแพงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ในพระเจดีย์ราวัก  แห่งเมืองโบราณโขตาน (เหอเถียน, ซินเจียง)

ร่องรอยอารยธรรมพุทธโบราณ แห่งเมืองโขตาน บนเส้นทางสายไหมSir Marc Aurel Stein

ภาพถ่ายพระพุทธรูป ตรงกำแพงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ในพระเจดีย์ราวัก  แห่งเมืองโบราณโขตาน (เหอเถียน, ซินเจียง)

ร่องรอยอารยธรรมพุทธโบราณ แห่งเมืองโขตาน บนเส้นทางสายไหมSir Marc Aurel Stein

ภาพถ่ายพระพุทธรูป ตรงกำแพงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ในพระเจดีย์ราวัก  แห่งเมืองโบราณโขตาน (เหอเถียน, ซินเจียง)

ร่องรอยอารยธรรมพุทธโบราณ แห่งเมืองโขตาน บนเส้นทางสายไหมSir Marc Aurel Stein

ภาพถ่ายพระพุทธรูป ตรงกำแพงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ในพระเจดีย์ราวัก  แห่งเมืองโบราณโขตาน (เหอเถียน, ซินเจียง)

ร่องรอยอารยธรรมพุทธโบราณ แห่งเมืองโขตาน บนเส้นทางสายไหมSir Marc Aurel Stein

ซากพระเจดีย์และวิหาร ของวัดในเมืองโบราณโขตาน

ร่องรอยอารยธรรมพุทธโบราณ แห่งเมืองโขตาน บนเส้นทางสายไหมhttps://snl.no/Buddha

ภาพเขียนสี พระพุทธเจ้า เมืองโขตาน

Buddha-freske fra Khotan, Kina. British Museum, London.

ร่องรอยอารยธรรมพุทธโบราณ แห่งเมืองโขตาน บนเส้นทางสายไหมหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ / British Library

Pothi manuscript of Suvarṇaprabhāsa Sūtra in Khotanese  Or.9609A/1.1

ชิ้นส่วนแผ่นจารึกผูก คัมภีร์สุวรรณประภาษสูตร ภาษาโขตาน

แชร์