เที่ยวนรก-สวรรค์ จำลอง แห่งแรกของไทย ที่วัดพืชอุดม คลอง 12 ปทุมธานี

วัดพืชอุดม คลอง 12 วัดเก่าแก่ สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2417 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี ในเชิงธรรมทัศนศึกษา http://winne.ws/n29033

6.1 พัน ผู้เข้าชม
เที่ยวนรก-สวรรค์ จำลอง แห่งแรกของไทย ที่วัดพืชอุดม คลอง 12 ปทุมธานี

จากกรุงเทพมหานครเดินทางไปเพียง 50 กิโลเมตร เส้นทางถนนลำลูกกา ก็มาถึง วัดพืชอุดม คลอง 12 วัดเก่าแก่ สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2417 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี ในเชิงธรรมทัศนศึกษา ได้ที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับนรก-สวรรค์ ทั้ง 31 ภูมิ

ทางวัดได้เปิดให้เข้าชมโดยไม่เก็บค่าเข้าชม เพื่อเป็นการเตือนสติให้คนละเว้นจากความชั่ว มุ่งทำแต่ความดี จึงเป็นที่นิยมท่องเที่ยวจากชาวไทยและชาวต่างชาติ

อ่านข่าวเพิ่มที่ ไทยรัฐ

เที่ยวนรก-สวรรค์ จำลอง แห่งแรกของไทย ที่วัดพืชอุดม คลอง 12 ปทุมธานี
แชร์