สนใจทุนการศึกษาต่อปริญญาตรี โท เอก ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน อ่านทางนี้....

มหาวิทยาลัยเฝิงเจี่ย (Feng Chia University) ตั้งอยู่ในเมืองไถจง ภาคกลางของประเทศไต้หวัน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่ม private comprehensive university ในไต้หวัน http://winne.ws/n14475

992 ผู้เข้าชม
สนใจทุนการศึกษาต่อปริญญาตรี โท เอก ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน อ่านทางนี้....

มหาวิทยาลัยเฝิงเจี่ย (Feng Chia University) ตั้งอยู่ในเมืองไถจง ภาคกลางของประเทศไต้หวัน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่ม private comprehensive university ในไต้หวันโดย 2016 QS Asia University Ranking มหาวิทยาลัยเฝิงเจี่ยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอกในหลากหลายสาขาวิชา เช่น humanities and social sciences, business, actuarial science, sciences, engineering, construction, architecture, และ technology โดยคณะที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยคือ คณะวิศวกรรม ซึ่งได้รับการรับรองจาก IEET และคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับการรับรองจาก AACSB นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษหลายหลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

หลักสูตรระดับ
Foreign languages and literature     ปริญญาตรี ปริญญาโท
Economics     ปริญญาเอก
Statistics     ปริญญาเอก
International Business     ปริญญาตรี ปริญญาโท
Business     ปริญญาเอก
Finance     ปริญญาเอก
Industrial Engineering and Systems Management     ปริญญาเอก
Fiber and Composite Materials     ปริญญาเอก
Chemical Engineering     ปริญญาเอก
PhD Program of Mechanical and Aeronautical Engineering     ปริญญาเอก
Geoinformatics     ปริญญาเอก
Information Engineering and Computer Science     ปริญญาโท ปริญญาเอก
Electrical and Communication Engineering     ปริญญาเอก
Environmental Engineering and Science     ปริญญาเอก
Material Science and Engineering     ปริญญาโท ปริญญาเอก
MBA     ปริญญาโท
FCU-ZLC Dual Degree Master’s Program in Logistics and Entrepreneurship ปริญญาโท
FCU-RMIT Dual Degree Bachelor’s Program in Business and Innovation   ปริญญาตรี
FCU-SJSU Dual Degree Bachelor’s Program in Business Analytics    ปริญญาตรี
FCU-Purdue Dual Degree Bachelor’s Program in Electrical Engineering and Computer Engineering     ปริญญาตรี

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรรองรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน แต่ประสงค์จะเรียนในหลักสูตรที่ใช้ภาษาจีน โดยในปีแรกนักศึกษาจะเรียนภาษาจีนทั้งปี และอีกสามปีที่เหลือสามารถเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้ภาษาจีน โดยหลักสูตรนี้มีระยะเวลาทั้งหมด 4 ปีเท่ากับการเรียนปริญญาตรีทั่วไป และยังการันตีว่านักศึกษาจะสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วด้วย

ตารางการรับสมัคร

เทอมหมดเขตรับสมัครเปิดภาคเรียน
FallJune 15September
SpringNovember 21February

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ 2 ประเภท ดังนี้

ทุนลดค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

ทุนลดค่าเล่าเรียนครึ่งจำนวน (นักศึกษาจ่ายค่าเล่าเรียนเพิ่มประมาณ 50,000 – 60,000 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตร)

นอกจากชื่อเสียงของมหาลัย และหลักสูตรที่ครอบคลุมแล้ว มหาลัยยังตั้งอยู่ติดกับตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย (Feng Chia Night Market) ที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน นักศึกษาจึงมีความสะดวกเรื่องอาหารการกิน และค่าครองชีพที่เมืองไถจงก็ถือว่าเท่าๆกับกรุงเทพฯด้วย มหาวิทยาลัยเฝิงเจี่ยจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

สำหรับผู้ที่สนใจ เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://whyfcu.fcu.edu.tw/wSite/mp?mp=4

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/scholarship/2447

แชร์