เจ้าเมืองแห่งสปป.ลาว..ปธ.เปิดงานแก้วมังกรครั้งที่ 7 ณ อ.ภูเรือ สร้างรายได้กว่า500-600ล้านบาท

ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รอง ผวจ.เลย ท่านบุญเสน จันทะยอง เจ้าเมืองบ่อแตน แขวงไชยบูลี สปป.ลาว เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร (แก้วมังกร) ครั้ง ที่ 7 ปี 60 http://winne.ws/n17013

2.9 พัน ผู้เข้าชม
เจ้าเมืองแห่งสปป.ลาว..ปธ.เปิดงานแก้วมังกรครั้งที่ 7 ณ อ.ภูเรือ สร้างรายได้กว่า500-600ล้านบาท

อำเภอภูเรือ เปิดงานแก้วมังกร ครั้งที่ 7 สร้างรายได้ ปีละ 600 ล้านบาท จังหวัดหนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รอง ผวจ.เลย ท่านบุญเสน จันทะยอง เจ้าเมืองบ่อแตน แขวงไชยบูลี สปป.ลาว เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร (แก้วมังกร) ครั้ง ที่ 7 ปี 60  โดยมี นายอำนาจ เจริญอินทร์ นายก ทต.ร่องจิก หน.ส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกรชาวสวน อ.ภูเรือ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก  นายอำนาจ เจริญอินทร์ นายก ทต.ร่องจิก กล่าวว่า 

เจ้าเมืองแห่งสปป.ลาว..ปธ.เปิดงานแก้วมังกรครั้งที่ 7 ณ อ.ภูเรือ สร้างรายได้กว่า500-600ล้านบาท

สภาพพื้นที่ตำบลร่องจิก มีอากาศเย็นตลอดปี สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด โดนเฉพาะแก้วมังกร ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ปัจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกแก้วมังกรมากที่สุดของจังหวัดเลย ซึ่งแก้วมังกรของที่นี่มีรสชาติอร่อย หวาน กรอบ เนื้อแน่น นำหนักดี ผิวสวย เปลือกหนา และยังสามารถเก็บไว้ได้นาน ปัจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกแก้วมังกรมากขึ้น มีพื้นที่ปลูกทั้งหมดประมาณ 3,500 ไร่ เก็บผลผลิตได้ประมาณ 3,000 ไร่ รวมปีละประมาณ 40,000 ตัน ราคาเฉลี่ยกิโลละ 15 บาท หรือประมาณ 15,000 ตัน 

สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตำบลร่องจิก ปีละ 500-600 ล้านบาทต่อปี ซึ่งแก้วมังกรเป็นพืชที่ดูแลง่าย ทนต่อโรค ได้ผลผลิตเร็ว ลงทุนเพียงครั้งเดียว สามารถเก็บผลผลิตได้หลายปี ทาง ทต.ร่องจิก จึงได้จัดงานวันแก้วมังกรขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้เกษตรกร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย

เจ้าเมืองแห่งสปป.ลาว..ปธ.เปิดงานแก้วมังกรครั้งที่ 7 ณ อ.ภูเรือ สร้างรายได้กว่า500-600ล้านบาท
เจ้าเมืองแห่งสปป.ลาว..ปธ.เปิดงานแก้วมังกรครั้งที่ 7 ณ อ.ภูเรือ สร้างรายได้กว่า500-600ล้านบาท

ที่มา: http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=796142

แชร์