ดอกไม้หายากของโลก ..Puya berteroniana ดอกไม้สีแปลก

ช่อดอกจะมีความยาวประมาณ 1.5 เมตร ลักษณะของดอกมีสีฟ้าอมเขียว มีกลีบดอก 3 กลีบ เกสรตรงกลางเป็นสีส้ม ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพืชที่หายากของโลก http://winne.ws/n17160

4.4 พัน ผู้เข้าชม

พืชที่หายากของโลก

            Puya berteroniana เป็นพืชพื้นเมืองในประเทศชีลิ ต้นมีความสูง 3-4 เมตร เติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอากาศหนาว ที่ระดับความสูง 500-2000 เมตร

           ช่อดอกจะมีความยาวประมาณ 1.5 เมตร ลักษณะของดอกมีสีฟ้าอมเขียว มีกลีบดอก 3 กลีบ เกสรตรงกลางเป็นสีส้ม ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพืชที่หายากของโลก

ที่มา                      :         สำรวจโลก      /      NextStep  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      

Posted on        :         กรกฎาคม 07, 2560

 by                        :         admin

Puya-berteroniana ดอกไม้สีแปลก

ดอกไม้หายากของโลก ..Puya berteroniana ดอกไม้สีแปลก

ดอกมีสีฟ้าอมเขียว มีกลีบดอก 3 กลีบ เกสรตรงกลางเป็นสีส้ม

ดอกไม้หายากของโลก ..Puya berteroniana ดอกไม้สีแปลก
แชร์