เสน่ห์เมืองไทย ล่องเรือชมหิ่งห้อยที่อัมพวา สถานที่ที่ไม่ควรพลาด!!

การล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยว มักไม่พลาดที่จะไปชม โดยปกติแล้วหิ่งห้อยจะมีมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม http://winne.ws/n5608

4.2 พัน ผู้เข้าชม

การล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน

          เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักไม่พลาดที่จะไปชม โดยปกติแล้วหิ่งห้อยจะมีมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม -  ตุลาคม  นอกจากนี้ควรเลือกช่วงเวลาที่น้ำขึ้นมากในช่วงน้ำขึ้นเรือสามารถเข้าไปใกล้กับต้นลำพูซึ่งหิ่งห้อยเกาะอยู่  ทำให้สามารถเห็นแสงของหิ่งห้อยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น             

          

เสน่ห์เมืองไทย ล่องเรือชมหิ่งห้อยที่อัมพวา สถานที่ที่ไม่ควรพลาด!!แหล่งภาพ : sites.google.com

          นักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะนั่งเรือชมหิ่งห้อยประกายความงามยามค่ำคืน สามารถติดด่อเรือได้  ซึ่งทางชุมชนตลาดอัมพวาได้จัดบริการไว้ให้ที่ตลาดน้ำอัมพวา หรือจะติดต่อกับที่พักหรือโฮมสเตย์ต่าง ๆ ในอัมพวาก็ได้ โดยเรือจะล่องไปตามลำน้ำแม่กลองหรือคลองย่อยต่าง ๆ ที่มีต้นลำพูริมฝั่ง 

       

เสน่ห์เมืองไทย ล่องเรือชมหิ่งห้อยที่อัมพวา สถานที่ที่ไม่ควรพลาด!!แหล่งภาพ : travel.thaiza.com

   สำหรับข้อปฎิบัติในการชมหิ่งห้อย คือ ไม่ควรส่งเสียงดัง และไม่จับหรือทำสิ่งใดที่รบกวนหิ่งห้อยโดยเด็ดขาด เพื่อให้ธรรมชาติถูกรบกวนน้อยที่สุดและมีหิ่งห้อยให้ชมไปนาน ๆ

          หากเป็นวันข้างแรมโอกาสที่จะได้เห็นแสงจากหิ่งห้อยมีมากกว่าคืนข้างขึ้น เนื่องจากในคืนข้างแรม ท้องฟ้าจะสว่างกลบแสงของหิ่งห้อย

                  

เสน่ห์เมืองไทย ล่องเรือชมหิ่งห้อยที่อัมพวา สถานที่ที่ไม่ควรพลาด!!แหล่งภาพ : travel.kapook.com

          ค่าบริการคนละ 60 - 80 บาท หรือจะเหมาลำไปตกลำละประมาณ 600 บาท โดยให้เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง โดยเรือจะล่องไปตามลำน้ำแม่กลอง     

http://www.amphawatoday.com/watch_firefly.htm

ขอบคุณภาพดีๆ จาก www.gmail.com

แชร์