คำอธิษฐานก่อนและหลังใส่บาตร ทำบุญ แบบสั้น ๆ จำง่าย..?

"ยกอาหารขึ้นเหนือศรีษะแล้วว่า สุทินนัง วะตะเม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้จงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเถิด หรือจะกล่าวเป็นภาษาไทยง่าย ๆ คือ ข้าวขาวเหมือนดอกบัว http://winne.ws/n18231

6.9 แสน ผู้เข้าชม
คำอธิษฐานก่อนและหลังใส่บาตร ทำบุญ แบบสั้น ๆ จำง่าย..?แหล่งภาพจาก DMC.tv

คำกล่าวก่อนใส่บาตร!

       "ยกอาหารขึ้นเหนือศรีษะแล้วว่า สุทินนัง วะตะเม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้จงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเถิด
หรือจะกล่าวเป็นภาษาไทยง่าย ๆ คือ ข้าวขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นทูนหัวตั้งจิตจำนง ตักบาตรพระสงฆ์ขอให้ทันพระศรีอารย์(นี้ตั้งความปรารถนาพบพระพุทธเจ้าพระองค์หน้า) ขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้บรรลุนิพพานในอนาคตกาลเทอญ"

พระหลวงพ่อบางรูปสอนว่า 

       การอธิษฐานทำบุญใด ๆ ทั้งก่อนและหลังทำบุญ ต้องประกอบไปด้วย ว่า "ขอผลบุญนี้ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ" ก็ได้ แล้วตามด้วยความปรารถนาดีอื่น ๆ ที่เราต้องการให้บุญส่งผลช่วย และอย่าลืมให้คุ้มครองลูกหลานคนในครอบครัวที่รักของเราด้วยนะ โดยเฉพาะพ่อแม่


คำกล่าวหลังใส่บาตร!!

       นัตถิเมสาระนังอัญยัง สังโฆเม สะระณังวะรัง เอเตนะสัจจะวัชเชนะ โสตถิเมโหตุสัพพะทา. สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นสาระณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

กรวดน้ำหลังใส่บาตรสั้น ๆ

คำอธิษฐานก่อนและหลังใส่บาตร ทำบุญ แบบสั้น ๆ จำง่าย..?แหล่งภาพจาก ทัวร์อิ่มบุญ

กรวดน้ำหลังใส่บาตรหรือทำบุญ!!! ชาวพุทธโชคดี ที่พระพุทธศาสนา สอนวิธีทำบุญและอุทิศบุญ โดยเฉพาะกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ได้

       อิทังเม ญาตินังโหตุ สุขิตาโหตุญาตะโย

       ขอบุญทั้งหลายจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ขอบุญทั้งหลายให้แก่คู่กรรมคู่เวรของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลาย ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภพใดภูมิใดก็ตามขอให้ท่านมารับแล้วอโหสิกรรมอดโทษ ให้แก่ข้าพเจ้า ไม่ตามจองล้างจองผลาญจองเวร ซึ่งกันและกันตลอดไปและอนุโมทนาบุญกลับมาหาข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถิด


อ้างอิงจาก: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=437509132956825&id=423437537697318

แชร์