บทกรวดน้ำแบบสั้นๆ หลังใส่บาตร

เข้าพรรษา ฤดูกาลแห่งการสั่งสมบุญกุศล ของพุทธศาสนิกชน สำหรับท่านที่ตั้งใจทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน แต่ไม่ทราบวิธีการอุทิศส่วนกุศล วันนี้ดาวเหนือขออนุญาตนำวิธีการการกรวดน้ำมาฝากค่ะ http://winne.ws/n5582

8.6 แสน ผู้เข้าชม
บทกรวดน้ำแบบสั้นๆ หลังใส่บาตร

การกรวดน้ำ คือ การตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งรินน้ำให้ไหลลงไปที่พื้นดินหรือที่รองรับ แล้วเอาไปเทที่พื้นดินอีกต่อหนึ่งหรือรดที่โคนต้นไม้ก็ได้ และสำหรับประเพณีกรวดน้ำนั้น เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้สอนให้ พระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งได้มาทำบุญเลี้ยงพระ ทรงหลั่งทักษิโณทก (กรวดน้ำ) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการ "อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล" ให้แก่พระญาติที่ล่วงลับของพระองค์ นับตั้งแต่นั้นมา เวลาทำบุญจึงนิยมใช้การกรวดน้ำเป็นสัญลักษณ์แทนการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

บทกรวดน้ำแบบสั้นๆ หลังใส่บาตร
บทกรวดน้ำแบบสั้นๆ หลังใส่บาตร

วิธีกรวดน้ำ  

          1. กรวดน้ำเปียก คือ ใช้น้ำเป็นสื่อ รินน้ำลงไปพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วย

          2. กรวดน้ำแห้ง คือ ไม่ใช้น้ำ ใช้แต่สิบนิ้วพนมอธิษฐาน แล้วอุทิศผลบุญกุศลไปให้

          และในระหว่างที่ทำการกรวดน้ำนั้น เราควรระลึกถึงผู้ที่มีคุณ หรือมีเวรกรรมต่อกัน เพื่ออุทิศผลบุญที่ได้ทำให้แก่บุคคลเหล่านั้น

บทกรวดน้ำแบบยาว

บทกรวดน้ำแบบสั้นๆ หลังใส่บาตร

  บทกรวดน้ำแบบสั้น  (สำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย จะกรวดน้ำแบบสั้นก็ได้ค่ะ)

    อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

          ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯ

   

บทกรวดน้ำให้คู่กรรมคู่เวร

          ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่คู่กรรมคู่เวรทั้งหลายของ ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ        

 เมื่อได้รู้จักบทกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของเราไปให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนคู่กรรมคู่เวรของเราแล้ว อย่าลืมแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้ร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย กับเราด้วยนะคะ  เพราะนอกจากการให้แล้ว การแสดงความเมตตาต่อสรรพสัตว์ ยังช่วยเสริมสร้างเสน่ห์ ให้เราเป็นที่รักของทั้งมนุษย์ และเทวดาอีกด้วยนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

chababaanna.com, dhammajak.net

 kaentong.com

dhamma.net

ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.dmc.tv

บทสวดแผ่เมตตา สำหรับฟังในรถ

แชร์