ความสำคัญของ "วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย" ปีนี้ตรงกับวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

วันครูวิชชาธรรมกาย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งครบ ๑๐๐ ปี พอดี วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในชีวิตการสร้างบารมีของเรา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) http://winne.ws/n18586

2.0 หมื่น ผู้เข้าชม
ความสำคัญของ "วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย" ปีนี้ตรงกับวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

ความสำคัญของ "วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย" ปีนี้ตรงกับวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

วันครูวิชชาธรรมกาย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งครบ ๑๐๐ ปี พอดี

วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในชีวิตการสร้างบารมีของเรา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ท่านได้อุทิศชีวิตจนกระทั่งค้นพบวิชชาธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเราและต่อโลก 

ถ้าไม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมารมาบังเกิดขึ้นในโลก โลกก็จะยังคงมืดมนอนธกาลกันต่อไป และคำว่า “ธรรมกาย” ก็จะไม่มีใครรู้จักอย่างแท้จริง เพราะหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานได้ ๕๐๐ ปี คำว่า “ธรรมกาย” ก็เหลือเพียงตัวอักษรที่จารึกไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกของแต่ละนิกาย แต่ไม่มีใครเข้าใจเรื่องราวของธรรมกายได้อย่างแท้จริง 

จวบจนกระทั่งวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ พระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านได้อุทิศชีวิต ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับคืนมาสู่โลกได้อีกครั้งหนึ่ง ให้มาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตของมวลมนุษยชาติ ทุกชาติ ทุกภาษา เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้ว่า ในตัวของเขานั้น มีพระรัตนตรัยที่มีคุณไม่มีประมาณ มีอานุภาพไม่มีประมาณ เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างแท้จริง สามารถขจัดทุกข์ โศก โรค ภัย วิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์ อาสวะกิเลสได้  ให้ชาวโลกรู้ว่า ของดีที่ประเสริฐสุดนั้น มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทั้งหลาย เมื่อรู้แล้วก็จะได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกัน 

เพราะทุก ๆ ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชาติใด ภาษาใด ถึงแม้จะมีความแตกต่างหลากหลายของความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมก็ตาม ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้ว ล้วนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวทั้งสิ้น ที่ไหนมีมนุษย์ที่นั่นก็มีพระธรรมกาย ซึ่งท่านสถิตอยู่ในที่ที่ดีที่สุด คือ ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗ แม้ข้างนอกจะดูแตกต่างกัน แต่ข้างในนั้นเหมือนกันด้วยพระธรรมกาย มีลักษณะที่เหมือนเป็นพิมพ์เดียวกัน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยงาม ความบริสุทธิ์ ความสุขล้วนๆ มีความรอบรู้ และอานุภาพที่ไม่มีประมาณ 

ความสำคัญของ "วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย" ปีนี้ตรงกับวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

พระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านได้ค้นพบสิ่งนี้ แล้วท่านก็ได้นำมาเปิดเผย มาแสดง มาชี้แจงแนะนำให้พวกเราและชาวโลกได้เข้าถึงพระธรรมกาย ใครก็ตามเกิดมาแล้วได้เข้าถึงพระธรรมกาย ได้ชื่อว่าเกิดมาคุ้มค่า เกิดมาชาตินี้มีกำไร ยิ่งถ้าได้ศึกษาวิชชาธรรมกายก็ยิ่งวิเศษมากทีเดียว เพราะจะได้ไปทำงานที่แท้จริงเช่นเดียวกับที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา 

ท่านเป็นผู้ฟื้นฟูคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้หวนคืนมาอีกวาระหนึ่ง ถ้าไม่มีท่านเราก็หมดโอกาสที่จะได้เข้าถึงพระธรรมกาย ซึ่งเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง พระธรรมกายเท่านั้น ที่จะทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ขึ้น เราจะรู้ความจริงของชีวิตว่า เกิดมาจากไหน มาทำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิต เรื่องราวความลี้ลับต่าง ๆ จะถูกเปิดเผย เมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกาย เป้าหมายก็จะเกิดขึ้นในใจ จะทำให้การตั้งเป้าชีวิตของเราถูกต้อง มุ่งตรงต่อที่สุดแห่งธรรม เราจะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีชัยชนะ

ฉะนั้น พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจึงมีพระคุณมากมายมหาศาล ที่ท่านได้นำสิ่งนี้มาเปิดเผย เป็นสิ่งที่เราไม่อาจทดแทนพระคุณท่านได้หมด สิ่งที่เราจะตอบแทนท่านได้นั้น เพียงแค่เหมือนหยาดฝนหนึ่งหยาดที่ตกลงมา เมื่อเทียบกับห่าฝนที่ตกในอนันตจักรวาล แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะเป็นการบูชามหาปูชนียบุคคลที่ควรบูชา เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีประคุณอันยิ่งใหญ่  

เราบูชาทักขิไณยบุคคลที่หาได้ยากยิ่ง ได้มาร่วมบุญกับท่าน บุญนี้ก็จะมีอานิสงส์ใหญ่ ให้เราได้มหาสมบัติ  ทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ ได้บรรลุที่สุดแห่งธรรม ธรรมอันใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมารท่านได้บรรลุ เราก็จะได้บรรลุธรรมนั้น 

ความสำคัญของ "วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย" ปีนี้ตรงกับวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

การได้บรรลุธรรม ได้ชื่อว่าเป็นการบรรลุกรณียกิจของการเกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ และสร้างบารมี เราก็ต้องสร้างบารมีกันให้มาก ๆ  อย่าไปนึกว่า เรามีบุญมากแล้ว  ถ้ามีบุญมากต้องเข้าถึงวิชชาธรรมกายปราบมารกันได้หมดแล้ว เราต้องดูงานของผู้มีบุญอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่ท่านทำ คือ ท่านทำงานที่แท้จริง กำลังปราบมารประหารกิเลสไปสู่ที่สุดแห่งธรรม  

เพราะฉะนั้นต้องเดินหน้ากันต่อไป แม้ยังทำไม่ได้ขนาดท่านเลย ก็ยังต้องทำกันอีกมาก ถ้ามัวประมาทชะล่าใจ เดี๋ยวจะตามท่านไม่ทัน การตามท่านไม่ทันนั้นอันตรายมาก เพราะชีวิตในสังสารวัฏ มีโอกาสที่จะพลาดพลั้งถูกอกุศลเข้าสิงจิต คิด พูด ทำ ในสิ่งที่ไม่ดี และอาจจะพลาดพลั้งไปอบายได้ แต่เพราะได้ท่านเป็นต้นบุญ ต้นแบบ เป็นบรรทัดฐาน ซึ่งท่านมองได้ไกล มองได้รอบตัวกว่า ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ท่านได้อาศัยความเอ็นดูต่อทุกคนและชาวโลก ท่านจึงชี้ขุมทรัพย์ให้ทุกคนรู้ว่า อย่างนี้ควรทำ อย่างนี้ไม่ควรทำ การที่จะหายอดกัลยาณมิตรผู้รู้แจ้ง เห็นแจ้งอย่างท่านนี้ไม่ใช่ง่ายเลย ถือว่าเป็นบุญลาภอย่างสำคัญที่สุดทีเดียว 

ซึ่งในวันนี้เป็นวันดีที่ดี ให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลา อย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยว ไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรเลย รักษาใจของเราให้ใส ๆ ให้สะอาด บริสุทธิ์  เราอยู่ในสายตาของท่านอยู่ตลอดเวลา และเมื่อผู้มีบุญทุกคนก็ได้มาชุมนุมกันต่อหน้าพระเดชพระคุณหลวงปู่ ขอให้ตั้งมโนปณิธานเอาไว้ว่า เราจะตั้งใจทุ่มเทชีวิตจิตใจและทุกสิ่งที่เรามีนี้เพื่อการสร้างบารมี เพราะเวลาในโลกนี้มีไม่มากนัก สำหรับเราในการสร้างบารมี เราก็ไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิต คิดจะสร้างบารมีอย่างเดียว ชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้จะได้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีกันนะ

ความสำคัญของ "วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย" ปีนี้ตรงกับวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

โอวาทวันครูภาคบ่าย 

ถ้าไม่มีวันนี้เมื่อ ๑๐๐ ปีที่แล้วก็ไม่มีวัดพระธรรมกาย ถ้าไม่มีวันนี้ก็ไม่รู้จักพระรัตนตรัยภายในที่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งที่สามารถเข้าถึงพระรัตนตรัย ภายในตัวได้เพราะการสละชีวติของพระเดพระคุณหลวงปู่  

ชีวิต 1 ชาติมีทีเดียวนะ อะไรจะเกินไปกว่าชีวิตไม่มีอีกแล้ว ท่านสละได้ทุกอย่างแม้กระทั้งชีวิต เพราะฉะนั้นวันนี้มาปกฏิบัติบูชาครูผู้วิชชาธรรมกาย ต้องตั้งใจกันให้ดี ให้สวดธรรมจักรบูชาธรรมท่านกันให้แน่นหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เลย สวดให้ปลื้มที่สุด 

และวันนี้ใครจะนั่งธรรมะจนถึงเช้า ให้นั่งอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ แต่เอาระดับกลาง ๆ ไม่ต้องถึงขนาดไม่ได้ตายเถอะ เอาแค่ไม่ได้ ก็เอาให้ได้ ไม่ต้องถึงกับตาย ซึ่งนั้นเอาสำหรับบารมีอย่างหลวงพระเดชพระคุณหลวงปู่ ลูกหลานท่านให้ตั้งใจกันให้ดีกว่าทุก ๆ วัน ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง ตามพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการเทอญ.

แชร์