ความสงบ...นำมาซึ่งความผาสุกใจ

เมื่อใจเราปลอดโปร่งว่างเปล่าจากภารกิจสักชั่วครู่หนึ่ง ความสงบก็จะเกิดขึ้น ความสงบจะนำมาซึ่งความผาสุกใจ อย่างที่ไม่มีอะไรมาเทียบเทียมได้เลย http://winne.ws/n21757

6.9 พัน ผู้เข้าชม
ความสงบ...นำมาซึ่งความผาสุกใจ

ความสงบ...นำมาซึ่งความผาสุกใจ

••• วันหนึ่งคืนหนึ่ง ควรจะฝึกให้เป็นนิสัย นิสัยที่เราจะปลดปล่อยวางภารกิจเครื่องกังวลใจให้ได้วันละอย่างน้อย ซักชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมง ด้วยการทำใจให้มันสงบให้มันนิ่งๆ ให้มันว่างๆ จากภารกิจอย่างนั้นน่ะ

••• แล้วเราจะพบสิ่งที่อัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทุกวันเลยเพราะเมื่อใจเราปลอดโปร่งว่างเปล่าจากภารกิจสักชั่วครู่หนึ่ง ความสงบก็จะเกิดขึ้น ความสงบจะนำมาซึ่งความผาสุกใจ อย่างที่ไม่มีอะไรมาเทียบเทียมได้เลย

••• ถ้าเราหมั่นฝึกฝนวันเล็กวันละน้อยให้ติดเป็นนิสัย ทำอย่างนี้ทุกวัน ใจเราก็จะคุ้นเคยกับความสงบ คุ้นเคยกับความสุขอย่างละเอียดอ่อนแล้วเราจะมีพลังสดชื่น ฟื้นฟูระบบกายและใจ ระบบประสาทภายในทางจิตใจ ให้คืนสู่กายและใจที่มีสมรรถภาพที่เราจะเผชิญอารมณ์ต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ แล้วมันจะมีอานิสงส์ต่อเนื่อง

••• เมื่อเรานำมาปฏิบัติธรรม ใจที่คุ้นกับการปลดการปล่อยการวางชั่วคราว วันละชั่วโมง 2 ชั่วโมงนี่แหละ จะนำใจให้กลับเข้ามาสู่ภายใน หยุดนิ่งในฐานที่ตั้งของพระรัตนตรัย แล้วเราก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างง่ายๆ

ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

        วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2536


ขอบคุณข้อมูลจาก เพจคุณครูไม่ใหญ่

ภาพจาก www.google.co.th

แชร์