15 บทเรียนคำสอนจาก องค์ดาไลลามะ กับคุณค่าตัวเองและการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า

เทนซิน เกียตโซ ดาไลลามะที่ 14 คือองค์ ทะไลลามะ องค์ที่ 14 แห่งทิเบต เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) และเป็นผู้นำจิตวิญญาณและผู้นำสูงสุดของชาวทิเบตถึงแม้ว่าทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน http://winne.ws/n22040

5.7 พัน ผู้เข้าชม

องค์ดาไลลามะ เป็นตำแหน่งประมุขหัวหน้าคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายมหายานแบบทิเบตเกลุก (นิกายหมวกเหลือง) เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบต ดาไลลามะ  มาจากภาษามองโกเลีย แปลว่า มหาสมุทร และ ภาษาทิเบต แปลว่า พระชั้นสูง

ตามประวัติศาสตร์ของทิเบต เชื่อว่าองค์ทะไลลามะเป็น อวตาร ในร่างมนุษย์และเมื่อองค์ทะไลลามะองค์หนึ่งสิ้นพระชนม์ไป จะกลับชาติมาประสูติใหม่เป็นองค์ทะไลลามะองค์ต่อไป โดย เรทิงรินโปเช ซึ่งเป็นพระสงฆ์ระดับรองลงมาจะเป็นผู้ใช้นิมิตสรรหาเด็กคนที่เชื่อว่าเป็นทะไลลามะกลับชาติมาเกิด

เทนซิน เกียตโซ ดาไลลามะที่ 14 คือองค์ ทะไลลามะ องค์ที่ 14 แห่งทิเบต เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) และเป็นผู้นำจิตวิญญาณและผู้นำสูงสุดของชาวทิเบตถึงแม้ว่าทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะไม่ยินยอมก็ตาม พระองค์ทรงเป็นประมุขแห่งพุทธศาสนานิกายมหายานแบบทิเบตเกลุก

และต่อไปนี้คือ 15 บทเรียนคำสอน จาก องค์ดาไลลามะ เกี่ยวกับคุณค่าของตัวเองและการใช้ชีวิต

15 บทเรียนคำสอนจาก องค์ดาไลลามะ กับคุณค่าตัวเองและการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า

1. จุดประสงค์สูงสุดในชีวิตของคนเราคือการมีความสุข เราไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตบ้าง แต่อย่างไรหัวใจของเราก็ต้องการความหวัง และมันจะทำให้เราสามารถก้าวต่อไปได้

2. ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อเรายึดติดกับความแตกต่างระหว่างกันทั้งเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ฐานะ แต่จริงๆ แล้ว สิ่งสำคัญยิ่งกว่าที่เราต้องจำไว้ก็คือ เราล้วนเป็นมนุษย์เหมือนๆ กัน ซึ่งหากมองในมุมมองก็จะทำให้ไม่เห็นความแตกต่างรวมถึงไม่เกิดความขัดแย้งขึ้น

3. มิตรภาพ มิได้ขึ้นอยู่กับชื่อเสียง เงินทอง หรือความแข็งแกร่งกำยำของร่างกาย แต่มันขึ้นอยู่กับความเชื่อใจและความรัก

4. ทุกๆ คนต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสิ่งดีๆ ที่ไม่เพียงแต่ดีต่อตัวเอง หรือดีต่อครอบครัวเท่านั้น แต่ต้องเป็นผลดีต่อมนุษยชาติด้วย เพราะความรับผิดชอบร่วมกันคือแนวคิดที่ทำให้มวลมนุษย์อยู่รอดต่อไปได้

5. แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากับตัวเองหรือกับโลกจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้รวดเร็ว แต่ถ้าเราไม่ลองพยายามก็จะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนไป

15 บทเรียนคำสอนจาก องค์ดาไลลามะ กับคุณค่าตัวเองและการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า

6. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตของเราสบายขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้ใจของเราสบายขึ้นแต่อย่างใด

7. ถ้าอยากมีชีวิตที่มีความสุข จงเปิดกว้างยอมรับและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เพราะนี่คือพื้นฐานของมิตรภาพอย่างง่ายๆ

8. การเปลี่ยนแปลงมิได้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของรัฐบาลหรือหน่วยงานใด การเปลี่ยนแปลงจริงๆ จะเกิดขึ้นเมื่อผู้คนเริ่มใช้สามัญสำนึกของแต่ละคนในการตัดสินใจต่อสิ่งใดๆ

9. ความรุนแรงเป็นวิธีที่ล้าสมัยในการแก้ไขข้อพิพาทและความขัดแย้ง

15 บทเรียนคำสอนจาก องค์ดาไลลามะ กับคุณค่าตัวเองและการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า

10. ชีวิตที่ดีสำหรับมวลมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอธิษฐานเท่านั้น จริงๆ แล้วมันขึ้นอยู่กับการกระทำมากกว่า

11. ถ้ามนุษย์ฆ่าสัตว์มันเป็นเรื่องที่เศร้า แต่ถ้ามนุษย์ฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองมันจะเป็นเรื่องที่แย่มาก เราต้องพยายามคิดถึงผู้อื่นให้มากๆ เข้าไว้

12. ข้าพเจ้าต้องการเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเหมือนกับเด็ก นั่นก็คือเปิดใจและยอมรับผู้อื่นในสิ่งที่พวกเขาเป็น

13. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สามารถลดความกลัว รวมถึงสร้างความมั่นใจในตัวเราให้มากขึ้นได้ เมื่อเราเชื่อใจผู้อื่นและเปิดใจยอมรับพวกเขา เราจะไม่รู้สึกเหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไป

14. ข้าพเจ้าเป็นปรมาจารย์ด้านการหัวเราะ แม้ว่าข้าพเจ้าจะเคยพบเจอปัญหาใหญ่ๆ มากมายในชีวิต หรือประเทศของข้าพเจ้ากำลังเจอช่วงเวลาที่โหดร้าย แต่ข้าพเจ้าก็มักจะหัวเราะออกมาบ่อยๆการหัวเราะเป็นเหมือนโรคติดต่อที่สามารถแพร่ไปได้ง่ายมากๆ และเมื่อมีคนถามว่า ข้าพเจ้าทำอย่างไรถึงมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะหัวเราะในช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ ข้าพเจ้าก็ตอบไปอย่างง่ายๆ ว่า ‘ก็ข้าพเจ้าเป็นปรมาจารย์ด้านการหัวเราะนี่’

15. ศาสนาของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่เรียบง่าย ศาสนาของข้าพเจ้าคือความเมตตา

นี้คือ 15 บทเรียนชีวิตจากองค์ดาไลลามะ หวังว่าบทเรียนนี้จะสามารถช่วยให้ทุกท่านมีจุดมุ่งหมายในชีวิตและทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น และยังส่งความสุขไปสู่ผู้คนรอบตัวของท่านด้วย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : brightside , catdumb , wikipedia

แชร์