ราชบัณฑิตยสภา ยอมรับความผิดพลาด ออกหนังสือประกาศยกเลิกใช้"แซ็ว"ทุกกรณีให้มาใช้"แซว"เหมือนเดิม

ราชบัณฑิตยสภา ออกหนังสือประกาศให้กลับมาใช้คำว่า "แซว" ตามเดิม ยกเลิกใช้ "แซ็ว" ชี้เกิดจากความผิดพลาดด้านการตรวจสอบพิสูจน์อักษร http://winne.ws/n22777

1.9 พัน ผู้เข้าชม
ราชบัณฑิตยสภา ยอมรับความผิดพลาด ออกหนังสือประกาศยกเลิกใช้"แซ็ว"ทุกกรณีให้มาใช้"แซว"เหมือนเดิม

 ทวิตราชบัณฑิตยสภา ออกหนังสือประกาศให้กลับมาใช้คำว่า "แซว" ตามเดิม ยกเลิกใช้ "แซ็ว" ชี้เกิดจากความผิดพลาดด้านการตรวจสอบพิสูจน์อักษรวันที่ 19 มีนาคม 2561 เพจเฟซบุ๊ก ราชบัณฑิตยสภา ได้มีการออกหนังสือชี้แจงเรื่องของการใช้คำภาษาไทยที่ถูกต้อง โดยมีประกาศให้กลับมาใช้คำว่า "แซว" ตามเดิม

ราชบัณฑิตยสภา ยอมรับความผิดพลาด ออกหนังสือประกาศยกเลิกใช้"แซ็ว"ทุกกรณีให้มาใช้"แซว"เหมือนเดิม

 หลังจากที่ก่อนหน้านี้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้มีการตีพิมพ์คำว่า "แซ็ว" ออกบังคับใช้แล้วนั้นโดยราชบัณฑิตยสภา เปิดเผยว่า สาเหตุที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุให้ใช้คำว่า แซ็ว เกิดจากความผิดพลาดในการพิสูจน์อักษรผิด 

ราชบัณฑิตยสภา ยอมรับความผิดพลาด ออกหนังสือประกาศยกเลิกใช้"แซ็ว"ทุกกรณีให้มาใช้"แซว"เหมือนเดิม

ดังนั้นสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะมีการปรับปรุงและแก้ไขในการจัดพิมพ์พจนานุกรมฯ ครั้งต่อไปทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดจาหยอกล้อแซวกันเล่น ก็เขียนว่า "แซว" หรือจะเป็นแซววาที ก็เขียนว่า "แซว" รวมทั้ง "แซว" ในคำว่า แซงแซว (นกแซงแซว) ตลอดจน "แซว" ในคำว่า อีแซว (เพลงอีแซว) ก็เขียนว่า "แซว ทั้งสิ้นประเด็นที่เกี่ยวข้องพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภา กลับลำ ชี้คำที่ถูกคือ แซว ไม่ใช่ แซ็ว รับผิดพลาดเอง 


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://hilight.kapook.com/view/169697

แชร์