เปิดตัวหนังสือ!พระไตรปิฎกฉบับสากลภาคภาษาไทยนวัตกรรมพุทธ

ขอเชิญชาวพุทธทั่วโลกร่วมงานวันสำคัญของพระพุทธเจ้า คือ วันวิสาขบูชาโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร http://winne.ws/n23668

209 ผู้เข้าชม

วันที่ ๑๖พ.ค.๒๕๖๑  พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา ฝ่ายการสื่อสารประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กล่าวว่า ขอเชิญชาวพุทธทั่วโลกร่วมงานวันสำคัญของพระพุทธเจ้า คือ วันวิสาขบูชาโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกร่วมเดินทางเข้าร่วมการประชุมและเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกครั้งนี้

อ่านข่าวต่อได้ที่ สำนักข่าวบ้านเมือง

เปิดตัวหนังสือ!พระไตรปิฎกฉบับสากลภาคภาษาไทยนวัตกรรมพุทธ
แชร์