งานวัดย้อนยุค " วัดแก้วไพฑูรย์ เสน่ห์จอมทอง-บางขุนเทียน"

เที่ยวงานวัดย้อนยุค " วัดแก้วไพฑูรย์ เสน่ห์จอมทอง-บางขุนเทียน" และออกร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 http://winne.ws/n25654

552 ผู้เข้าชม

     เที่ยวงานวัดย้อนยุค  " วัดแก้วไพฑูรย์ เสน่ห์จอมทอง-บางขุนเทียน"  และออกร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 

งานวัดย้อนยุค  " วัดแก้วไพฑูรย์ เสน่ห์จอมทอง-บางขุนเทียน"

     นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยนำพลังบวร บ้าน วัด และโรงเรียนหรือชุมชน มาขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดงานวัด เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่หลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้จัดงานวัดย้อนยุค “วัดแก้วไพฑูรย์ เสน่ห์จอมทอง-บางขุนเทียน” เพื่อเฉลิมฉลองศาลาการเปรียญวัดแก้วไพฑูรย์

งานวัดย้อนยุค  " วัดแก้วไพฑูรย์ เสน่ห์จอมทอง-บางขุนเทียน"

     โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญวัดแก้วไพฑูรย์ ซึ่งแต่เดิมชื่อว่า วัดประทุนใน สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมเรือนไทยที่มีความโดดเด่น ก่อสร้างโดยใช้วิธีเข้าไม้แบบโบราณ ได้รับการยกย่องว่าเป็น “เรือนไม้วิเศษ หนึ่งเดียวในสยาม”

งานวัดย้อนยุค  " วัดแก้วไพฑูรย์ เสน่ห์จอมทอง-บางขุนเทียน"

     เนื่องจากมีความสวยงามด้วยภาพจำหลักไม้ทั้งหลัง เรื่อง สุธน.ชาดก จำนวน 44 ช่องศาลา และยังมีลวดลายพันธุ์พฤกษา และสัตว์มงคลตามคติจีน พื้นที่ภายในประดิษฐานธรรมาสน์ยุคกรุงศรีอยุธยา จิตรกรรมบนบานหน้าต่างเกี่ยวกับพุทธประวัติ และวิถีชีวิตของชาวบ้าน โดยงานวัดย้อนยุคแก้วไพฑูรย์มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน ตะกร้อลอดห่วง การทำอาหารข้าวเกรียบว่าวและข้าวโพดคั่ว การสาธิตวิถีชีวิตและสำรับอาหารชาวสวน ชาวมอญ รวมถึง การแสดงลิเก ดนตรีลูกทุ่ง โขน หุ่นสายบ้านยิ้ม และออกร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่แหล่งวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนนำไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

     สอบถามรายละเอียด สายด่วนวัฒนธรรม 1765

งานวัดย้อนยุค  " วัดแก้วไพฑูรย์ เสน่ห์จอมทอง-บางขุนเทียน"
งานวัดย้อนยุค  " วัดแก้วไพฑูรย์ เสน่ห์จอมทอง-บางขุนเทียน"

ขอขอบคุณภาพ / ข่าว : thairnews

แชร์