วธ. จัดพิธีเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 http://winne.ws/n26024

695 ผู้เข้าชม
วธ. จัดพิธีเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

     เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2562  กระทรวงวัฒนธรรม  นำโดยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดพิธีทักษิณานุประทานอุทิศให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาผู้ถึงแก่วายชนม์   และการประชุมเสวนาสร้างเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา รองอธิบดีกรมการศาสนา อดีตรองอธิบดีกรมการศาสนา เจ้าหน้าที่ พระภิกษุสงฆ์และฆราวาสผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประจำปี 2562 เข้าร่วมในพิธี

     สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562  ที่สมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ  เพือเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  มีจำนวนทั้งสิ้น 160 ราย  ในจำนวนนี้เป็นพระสงฆ์ 90 รูป  ฆราวาส 62 คน  และหน่วยงานอีก 8 แห่ง   เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 12 พ.ค. 2562

ที่มา : thairnews

แชร์