กรุงเทพฯ จัดพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

กรุงเทพฯ เชิญเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 12-18 พ.ค. 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพฯ http://winne.ws/n26029

718 ผู้เข้าชม
กรุงเทพฯ จัดพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

   เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  และเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562   ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย  ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดสีขาว  เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ 

   ณ ลานคนเมือง  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ในระหว่างวันที่ 12 -18 พ.ค. 2562  เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ซึ่งภายในงานได้มีการจัดบูธแสดงนิทรรศการต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา  รอบบริเวณมณฑลประกอบพิธีที่มา : เฟซบุ๊ค สำนักข่าวพระพุทธศาสนาและสังคม

กรุงเทพฯ จัดพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
กรุงเทพฯ จัดพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
กรุงเทพฯ จัดพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
แชร์