วัดเยงเงศาสนะเยงตะ จัดอบรมคุณธรรมเยาวชนและพิธีบรรพชาสามเณร

วัดเยงเงศาสนะเยงตะ จัดอบรมคุณธรรมเยาวชน และพิธีปลงผมและบรรพชาสามเณร ในโครงการบวชสามเณรเพื่ออบรม UG5 http://winne.ws/n26202

455 ผู้เข้าชม
วัดเยงเงศาสนะเยงตะ  จัดอบรมคุณธรรมเยาวชนและพิธีบรรพชาสามเณร

     เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562  เมืองทวาย  วัดเยงเงศาสนะเยงตะ  เขตตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   ได้จัดพิธีปลงผมและบรรพชาสามเณร ในโครงการบวชสามเณรเพื่ออบรมความดีสากล 5 ประการ หรือ UG5  โดยมีพระครูสาครสิริวัฒน์  วัดศรีเมือง  จ.สมุทรสาคร เป็นประธานสงฆ์ พระภัททันตะ อินทะยานะสัทธัมมะโชติกะธะชะ หรือหลวงพ่ออิน  เป็นพระอุปัชฌาย์  และ พระอาจารย์จิรวัฒน์ สนฺติวฒฺฑโน เป็นผู้แทนกล่าวเปิดโครงการอบรม 

     สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนผ่านบทฝึกความดีสากลควบคู่ไปกับอบรมสามเณร  โดยคาดหวังว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ทำประโยชน์ต่อสังคม  และสามารถนำหลักธรรมที่ได้จากการอบรมครั้งนี้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบไป  

วัดเยงเงศาสนะเยงตะ  จัดอบรมคุณธรรมเยาวชนและพิธีบรรพชาสามเณร
วัดเยงเงศาสนะเยงตะ  จัดอบรมคุณธรรมเยาวชนและพิธีบรรพชาสามเณร
วัดเยงเงศาสนะเยงตะ  จัดอบรมคุณธรรมเยาวชนและพิธีบรรพชาสามเณร
วัดเยงเงศาสนะเยงตะ  จัดอบรมคุณธรรมเยาวชนและพิธีบรรพชาสามเณร

ที่มา :  ภาพดีๆ 072

แชร์