เทรนใหม่ พานไหว้ครู "รักษ์สิ่งแวดล้อม"

เทรนใหม่ พานไหว้ครู "รักษ์สิ่งแวดล้อม" กับไอเดียการออกแบบพานไหว้ครูที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ พร้อมๆ กับการปลูกฝังการเป็นคนรักษืธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กๆ นักเรียน http://winne.ws/n26210

4.8 พัน ผู้เข้าชม

     เทรนใหม่ พานไหว้ครู "รักษ์สิ่งแวดล้อม"  กับไอเดียการออกแบบพานไหว้ครูที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  พร้อมๆ กับการปลูกฝังการเป็นคนรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กๆ นักเรียน  จึงเป็นที่มาของภาพน่ารักๆ เหล่านี้

เทรนใหม่ พานไหว้ครู "รักษ์สิ่งแวดล้อม"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย   มีกิจกรรมไหว้ครู ดีๆ ที่นำมาเสนอลดภาวะโลกร้อน สิ่งแวดล้อมสีเขียว โดยมีบาทหลวงสมนึก สุทธิ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการเป็นประธานกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562 มีนักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 1,600 คน

เทรนใหม่ พานไหว้ครู "รักษ์สิ่งแวดล้อม"

นาง มยุรี ถิ่นวัลย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  กล่าวว่า ในปีนี้ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้น เหมือนทุกปี แต่ในวันไหว้ครูปีนี้ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนทุกชั้นเรียนนั้นนำความคิดในเรื่องการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ไปให้เด็กนั้นนำข้อ ไปประยุกต์กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ถึงภาวะโลกร้อน โลกสีเขียว ตรีมของงานไหว้ครูปี ก็ออกมาในลักษณะของ ต้นไม้ สีเขียว นำมาประกอบกับพานไหว้ครู โดยแต่ละชั้นเรียน นักเรียน จะจัดทำพานไหว้ครูโดยใช้ต้นไม้มงคล ต่างๆ ที่หาได้จากบ้านและรอบๆ โรงเรียน  นำมาตกแต่งเพิ่มเติมตามความคิดสร้างสรรค์นำมาไหว้ครู.... 

อ่านรายละเอียด : banmuang

ขอขอบคุณภาพ/ ข่าว : banmuang

แชร์