นายอำเภอด่านซ้าย และพุทธศาสนิกชน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี "สมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ"

นายอำเภอด่านซ้าย ส่วนราชการ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอด่านซ้าย จ.เลย ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ วัดกกจาน" อ.ด่านซ้าย จ.เลย http://winne.ws/n26491

917 ผู้เข้าชม
นายอำเภอด่านซ้าย และพุทธศาสนิกชน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี "สมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ"

       นายอำเภอด่านซ้าย ส่วนราชการ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอด่านซ้าย จ.เลย ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ วัดกกจาน" อ.ด่านซ้าย จ.เลย

          ณ วัดกกจาน บ้านกกจาน หมู่ที่7 ตำบลกสะทอน อำกอดนซ้าย จังหวัดเลย ได้ก่อสร้างอุโบสถพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ทางวัดขาดทุนทรัพย์และปัจจัย ที่จะดำเนินการก่อสร้างอีกจำนวนมาก

        จึงได้บุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธร่วมทำบุญทอดผ้าสามัคคีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนาโดยในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 (ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10)เวลา 09.09 น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคี/รับบริจาคตามกำลังศรัทธา ณ วัดกกจาน บ้านกกจาน หมู่ที่๗ ตำบลกกสะทอน เวลา 18.00 น. พระสงฆ์จริญพระพุทธมนต์ 

นายอำเภอด่านซ้าย และพุทธศาสนิกชน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี "สมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ"

       วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2562  (ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10) ในเวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ณ วัดกกจาน บ้านกกจาน หมู่ที่๗ ตำบลกกสะทอน เวลา 09.39 น. ถวายผ้าป่าสมัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ท่านเจ้าคุณพระสิริรัตนเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดเลย/เจ้าอาวาสวัดโพนชัย ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์  รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอด่านซ้ายพรครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอด่านซ้าย

            ทั้งนี้ นายอำเภอด่านซ้าย แจ้งยอดผ้าป่าสามัคคีทอดถวายสำนักสงฆ์ บ้านกกจาน ยอดสุทธิ 81,474 บาท ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทุกท่าน


ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา  :  สวท.ด่านซ้าย

นายอำเภอด่านซ้าย และพุทธศาสนิกชน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี "สมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ"
นายอำเภอด่านซ้าย และพุทธศาสนิกชน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี "สมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ"
แชร์