ซอฟต์ สกิล..ทักษะสำคัญของวัยรุ่น

ผลสำรวจเว็บไซต์ LinkedIn เว็บไซต์สื่อกลางสำหรับการสมัครงาน เปิดเผย 5 อันดับ ซอฟต์ สกิล (Soft Skills) ทักษะของความสามารถทางสังคม ที่หนุ่มสาวในยุคนี้ควรลับคม http://winne.ws/n26585

705 ผู้เข้าชม
ซอฟต์ สกิล..ทักษะสำคัญของวัยรุ่น

        1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

               ทักษะนี้ไม่ได้มีประโยชน์แค่กับคนทำงานศิลปะหรือคนทำงานสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ได้กับงานทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลงาน รวมถึงยังช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของตัวเราได้เสมอ

        2. ความสามารถในการโน้มน้าวใจ (Persuasion)

               ทักษะในการสื่อสารสำคัญมากในโลกยุคต่อไป แม้หุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่ทักษะในเชิงฝีมือหลายๆ ด้าน แต่ไม่ว่าอย่างไรหุ่นยนต์ก็ยังคงไม่สามารถสื่อสารได้แบบมนุษย์ โดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ซึ่งหลายครั้งต้องใช้ไหวพริบ ภาษากาย ที่มากไปกว่าภาษาพูด เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อื่นเชื่อ หรือเห็นด้วยกับเรา

         3. การทำงานร่วมกัน (Collaboration)

               ความราบรื่นของทีมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนในทีมมีการทำงานที่สอดคล้องกัน มีทัศนคติที่ไปในทางเดียวกัน ที่สำคัญคือคนในทีมต้องมีความเห็นอกเห็นใจและมีน้ำใจให้กับทีมในอนาคต ทักษะเหล่านี้จะจำเป็นอย่างยิ่งเพราะมันจะทำให้งานเกิดความราบรื่น เกิดปัญหาน้อยลง

         4. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability)

               โลกยุคใหม่คือโลกที่เปลี่ยนแปลงในอัตราเร่ง มันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งวิถีชีวิต การทำงาน ทัศนคติ ค่านิยม รวมถึงเทคโนโลยีหลายๆ อย่าง ซึ่งการอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนี้ เราควรจะต้องมีทักษะในการปรับตัวที่ดี เพื่อเราจะได้ตามโลกได้ทัน และเรียนรู้ไปกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

          5. การจัดการเวลา (Time Management)

               วินัยและทักษะการบริหารเวลาเป็นเรื่อง ที่ไม่เคยตกยุค การจัดการเลาของตัวเองคือความสำคัญอันดับต้นๆ ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ แม้คนเราเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่คนที่สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและองค์กรได้มากกว่าอย่างแน่นอน

อ่านต่อที่ https://www.thaihealth.or.th

แชร์