จังหวัดเชียงใหม่ นำมะม่วงน้ำดอกไม้สู่ผู้บริโภคช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยcovid -19

หลายภาคส่วน เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง กระจายผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ของจังหวัดเชียงใหม่ http://winne.ws/n27049

4.2 พัน ผู้เข้าชม
จังหวัดเชียงใหม่ นำมะม่วงน้ำดอกไม้สู่ผู้บริโภคช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยcovid -19

       หลายภาคส่วน เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง กระจายผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ของจังหวัดเชียงใหม่

        

       นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ผลผลิตมะม่วงเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เกษตรกรไม่สามารถส่งผลผลิตมะม่วงออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด มหาชน ช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงเพื่อส่งออกอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหาช่องทางการกระจายสินค้าออกสู่ตลาด ปลายทางกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านพื้นที่สถานีบริการน้ำมันปตท.กว่า 10 จุด โดยจำหน่ายมะม่วง ขนาดบรรจุกล่องละ 5 กิโลกรัม กล่องละ 150 บาท และกล่องละ 8 กิโลกรัม กล่องละ 240 บาท

        จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกมะม่วง จำนวน 60,392 ไร่ แหล่งเพาะปลูกที่สำคัญอยู่ที่อำเภอ เชียงดาว อำเภอพร้าว และอำเภอฝาง คาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด จำนวน 68,752 ตัน และผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม ตลาดส่งออกที่สำคัญคือ ประเทศญี่ปุ่น

        อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนผัก ผลไม้ไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 นี้ ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ นำมะม่วงน้ำดอกไม้สู่ผู้บริโภคช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยcovid -19
แชร์