คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ยากไร้

คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท เครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรค COVID-19 http://winne.ws/n27073

2.3 พัน ผู้เข้าชม
คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ยากไร้

         จังหวัดชัยนาท ภาคเอกชนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรค COVID-19

          ที่ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท พระครูปลัดไพรินทร์ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร และคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ยากไร้ จำนวน 200 ชุด และที่วัดท่าช้าง มอบให้ประชาชนผู้ยากไร้ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลเขาท่าพระ 200 ชุด รวมทั้งสิ้น 400 ชุด ตามโครงการ "ทัวร์เกษตรมอบกำลังใจ แบ่งปันข้าวสารกรอกหม้อ" บริจาคโดยนายสวง-นางอรวรรณ สันติพันธ์พิทักษ์ นายวิฑูร-นางวิยะดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ นายธเนศ ปิงสุทธิวงศ์ และครอบครัว พล.อ.ต.หญิง นฤมล ธนณาเคนทร์ และคณะสมาชิก ศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวเกษตร (ทัวร์เกษตร)

          ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งขณะนี้จังหวัดชัยนาท ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม จังหวัดชัยนาท ยังคุมเข้มด่านคัดกรองทุกจุด ตลอด 24 ชั่วโมง และขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เมื่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ให้รีบไปแจ้งรายงานตัวที่ทำการปกครองอำเภอ

คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ยากไร้
คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ยากไร้

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์