"ตู้ธารน้ำใจ" หน้า อบจ.อุดรธานี ผู้ให้หลั่งไหลร่วมแบ่งปันต่อเนื่อง

"ตู้ธารน้ำใจ สู้ภัย COVID-19" หน้า อบจ.อุดรธานี ประชาชนต่อแถวรับสิ่งของคึกคัก ส่วนผู้ให้ก็หลั่งไหลร่วมแบ่งปันต่อเนื่อง รวมเป็น 8 วันแล้ว http://winne.ws/n27138

3.4 พัน ผู้เข้าชม
"ตู้ธารน้ำใจ" หน้า อบจ.อุดรธานี ผู้ให้หลั่งไหลร่วมแบ่งปันต่อเนื่อง

           "ตู้ธารน้ำใจ สู้ภัย COVID-19" หน้า อบจ.อุดรธานี ประชาชนต่อแถวรับสิ่งของคึกคัก ส่วนผู้ให้ก็หลั่งไหลร่วมแบ่งปันต่อเนื่อง


           วันนี้ (22 พ.ค. 63) ที่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี คึกคักไปด้วยประชาชนที่เข้าแถวรับสิ่งของ และหยิบจับสิ่งของจาก "ตู้ธารน้ำใจ สู้ภัย COVID-19" ที่ติดตั้งบริเวณหน้าประตูทางเข้าสำนักงานฯ (ฝั่งตรงข้ามทุ่งศรีเมือง) บนถนนมุขมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้ที่เดือดร้อนในสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 63 เรื่อยมาถึงวันนี้ รวมเป็น 8 วันแล้ว ยังมีประชาชนมารอรับน้ำใจเป็นจำนวนมาก ส่วนผู้ใจบุญก็ทยอยมาเติมเต็มสิ่งของทุกวันเช่นกัน

"ตู้ธารน้ำใจ" หน้า อบจ.อุดรธานี ผู้ให้หลั่งไหลร่วมแบ่งปันต่อเนื่อง

            ขณะที่นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี , นายสุชัมบดี ขาวขำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี , นายชาญปัท นูเพ็งฐ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และผู้อำนวยการกองต่างๆ ร่วมแบ่งปันมอบข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อแบ่งปันให้แก่ประชาชนชาวอุดรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19

"ตู้ธารน้ำใจ" หน้า อบจ.อุดรธานี ผู้ให้หลั่งไหลร่วมแบ่งปันต่อเนื่อง

          ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เล็งเห็นความเดือดร้อนร้อนของประชาชนชาวอุดรในสถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับมีผู้ใจบุญจัดทำ "ตู้แบ่งปันน้ำใจ" ในหลายพื้นที่เพื่อช่วยผู้ได้รับความเดือดร้อน จึงเกิดแนวความคิดที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระประชาชนในพื้นที่ และได้จัดทำ "ตู้ธารน้ำใจ" ขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณหน้าประตูทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ประชาชนได้มาหยิบจับสิ่งของแต่พอดี ส่วนผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธาต่างเดินทางมาช่วยเติมเต็มตู้ต่อเนื่อง


ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

"ตู้ธารน้ำใจ" หน้า อบจ.อุดรธานี ผู้ให้หลั่งไหลร่วมแบ่งปันต่อเนื่อง
"ตู้ธารน้ำใจ" หน้า อบจ.อุดรธานี ผู้ให้หลั่งไหลร่วมแบ่งปันต่อเนื่อง
แชร์