กรมการขนส่งทางบก เปิดบริการ‼️ รับวิถีใหม่ New Normal

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ วิถีใหม่ New Normal ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด http://winne.ws/n27180

787 ผู้เข้าชม
กรมการขนส่งทางบก เปิดบริการ‼️ รับวิถีใหม่ New Normal

        กรมการขนส่งทางบก เปิดบริการ‼️ รับวิถีใหม่ New Normal

       กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ วิถีใหม่ New Normal ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ สวมใส่หน้ากาก และตรวจวัดอุณหภูมิ

         เปิดบริการตั้งแต่ 8 มิ.ย.63 เฉพาะจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ก่อนหน้านี้

       ***ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่มีการอบรม / ต่ออายุที่ผ่านอบรม e-Learning / เปลี่ยนชนิด / ใบแทน / แก้ไข / ระหว่างประเทศ / ค้างดำเนินงาน

- เปิดบริการทุกกระบวนงาน 22 มิ.ย.63

- เปิดจองคิวใหม่ทุกระบบงาน 1 ก.ค.63

- จองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
หรือผ่านเว็บไซต์ http://gecc.dlt.go.th

- สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1584ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  เพจสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แชร์