ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ขณะนี้สนามบินเปิดให้บินขึ้นลงได้แล้ว

สามารถตรวจสอบช่วงเวลาเปิด-ปิด ของสนามบินได้ ตามสังกัดของแต่ละสนามบิน ได้แก่ ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย AOT Official และ กรมท่าอากาศยาน Department of Airports : กรมท่าอากาศยาน http://winne.ws/n27215

508 ผู้เข้าชม
ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ขณะนี้สนามบินเปิดให้บินขึ้นลงได้แล้ว

       ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ขณะนี้สนามบินเปิดให้บินขึ้นลงได้แล้ว


       ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบช่วงเวลาเปิด-ปิด ของสนามบินได้ ตามสังกัดของแต่ละสนามบิน ได้แก่ ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย AOT Official และ กรมท่าอากาศยาน Department of Airports : กรมท่าอากาศยาน

       บริการเฉพาะการบินภายในประเทศ สนามบินน่านนคร / สนามบินพิษณุโลก / สนามบินแพร่ / สนามบินแม่สอด / สนามบินแม่ฮ่องสอน / สนามบินลำปาง / สนามบินปาย / สนามบินเพชรบูรณ์ / สนามบินสุโขทัย

       สนามบินขอนแก่น / สนามบินนครพนม / สนามบินบุรีรัมย์ / สนามบินร้อยเอ็ด / สนามบินเลย / สนามบินสกลนคร / สนามบินอุดรธานี / สนามบินอุบลราชธานี 

       สนามบินชุมพร / สนามบินตรัง / สนามบินนครศรีธรรมราช / สนามบินระนอง / สนามบินระยอง / สนามบินตาก / สนามบินตราด / สนามบินนครราชสีมา / สนามบินนราธิวาส 


       บริการทั้งการบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศ สนามบินกระบี่ / สนามบินเชียงใหม่ / สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย / สนามบินดอนเมือง / สนามบินสมุย / สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินสุราษฎร์ธานี / สนามบินหาดใหญ่ / สนามบินหัวหิน / สนามบินอู่ตะเภา / สนามบินภูเก็ต


      อ้างอิงจากเเนบท้ายประกาศ กพท. เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย.63


       ยังห้ามบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.63 เวลา 23.59 น. 

ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ขณะนี้สนามบินเปิดให้บินขึ้นลงได้แล้ว
ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ขณะนี้สนามบินเปิดให้บินขึ้นลงได้แล้ว

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  เพจ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์