พิษณุโลกยึดหลัก "บวร" คิกออฟ "ปลูกรักปลูกผัก" วัดป่าสักบางระกำสู้ภัยโควิด

โครงการ “พิษณุโลก ปลูกรัก ปลูกผัก ใช้หลัก บวร สู้วิกฤติ COVID – 19” โดยมุ่งเน้นการสร้างแหล่งอาหารภายในครอบครัวและชุมชนเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเกิดการพึ่งพาตนเอง http://winne.ws/n27217

637 ผู้เข้าชม
พิษณุโลกยึดหลัก "บวร" คิกออฟ "ปลูกรักปลูกผัก" วัดป่าสักบางระกำสู้ภัยโควิด

      วันที่ 23 มิ.ย.2563 เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ได้โพสต์ข้อความว่า พิษณุโลก Kick off โครงการ “พิษณุโลก ปลูกรัก ปลูกผัก ใช้หลัก บวร สู้วิกฤติ COVID – 19” ณ วัดป่าสัก อ.บางระกำ

         จังหวัดพิษณุโลกได้บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และกองทัพภาคที่ 3 โดยมณฑลทหารบกที่ 39 ก่อเกิดโครงการ “พิษณุโลก ปลูกรัก ปลูกผัก ใช้หลัก บวร สู้วิกฤติ COVID – 19” สืบเนืองจากสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยย่ำแย่ลง ประชาชนในประเทศได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบสัมมาอาชีพ เกิดสภาวะผู้ตกงานและเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมากมณฑลทหารบกที่ 39 มีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

พิษณุโลกยึดหลัก "บวร" คิกออฟ "ปลูกรักปลูกผัก" วัดป่าสักบางระกำสู้ภัยโควิด

       โดยเริ่มจากการจัดรถครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว บริเวณหน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อมาได้มีการจัดให้มีการเดินเท้าแจกจ่ายอาหาร และสิ่งของจำเป็น บริเวณรอบค่าย ฯ จนเกิดเป็นโครงการ “โมบายดีลิเวอรี่” โดยใช้รถจักรยานยนต์เดินทางนำอาหารและสิ่งของจำเป็นไปมอบให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ ของ อ.เมืองพิษณุโลก ต่อมาได้เกิดความร่วมมือกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระอาริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดย พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ได้แจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นแก่พี่น้องประชาชนทั้ง 9 อำเภอใน จว.พิษณุโลก จำนวนกว่า 9,000 ชุด

         การจัดโครงการในวันนี้ถือว่าเป็นการ Kick off เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ “พิษณุโลก ปลูกรัก ปลูกผัก ใช้หลัก บวร สู้วิกฤติ COVID – 19” ณ วัดป่าสัก ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก และจะดำเนินงานครอบคลุมทั้งหมด 9 อำเภอ 9 วัด ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน โดยมุ่งเน้นการสร้างแหล่งอาหารภายในครอบครัวและชุมชนเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเกิดการพึ่งพาตนเองและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนโดยยึดหลัก บวร (บ้าน วัด ส่วนราชการ) เพื่อเสริมสร้างเป็นพลังในการก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

เพจ. สวท.พิษณุโลก
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก 

ที่มา https://www.banmuang.co.th

แชร์