28 กรกฎาคมนี้ อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ (ที่เปิดให้ท่องเที่ยว) ให้เข้าฟรี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศเรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นี้ http://winne.ws/n27287

326 ผู้เข้าชม
28 กรกฎาคมนี้ อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ (ที่เปิดให้ท่องเที่ยว) ให้เข้าฟรี

    เนื่องด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดีสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศเรื่องยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561นี้

 

    ขณะเดียวกัน ได้ออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสาหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติโดยให้ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ ดังนี้

 

1.     วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี

2.     วันครอบครัว วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี

3.     วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี

4.     วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

ที่มา https://thestandard.co/

แชร์