พสกนิกรขอนแก่น"ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายสมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคล ที่ข้าราชการ และประชาชขนชาวจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ http://winne.ws/n27288

290 ผู้เข้าชม
พสกนิกรขอนแก่น"ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พสกนิกรขอนแก่น"ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

        เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 28 ก.ค. 63 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผวจ.ขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รอง ผวจ.ขอนแก่น อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น อธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 อธิบดีอัยการภาค 4 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ 

       นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม องค์กรเอกชน พี่น้องชุมชน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และพสกนิกรชาวขอนแก่น จำนวน กว่า 2000 คน เข้าร่วม “พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

 

พสกนิกรขอนแก่น"ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พสกนิกรขอนแก่น"ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

           โดยได้นิมนต์พระเถระ จำนวน 10 รูป ซึ่งมี พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พระเทพพุทธิมุนี วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง พระราชสิทธิคุณ วัดเทพปูรณาราม พระครูอรรถสารเมธี วัดวุฒาราม พระครูสุธีคัมภีรญาณ วัดธาตุ พระอารามหลวง พระครูสุธีกิตติวรญาณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง พระครูสุธีจริยวัฒน์ วัดศรึจันทร์ พระอารามหลวง พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ วัดป่าแสงอรุณ พระครูสุทธิจิตติมงคล วัดป่าวิเวกธรรม พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล วัดกลาง และ พระสงฆ์ สามเณร รวมจำนวนทั้งสิ้น 69 รูป มารับบิณฑบาตรเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีฝ่ายฆารวาส

พสกนิกรขอนแก่น"ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

        นายสมศักดิ์  ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคล ที่ข้าราชการ และประชาชขนชาวจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงปฏิบัติ มีผลให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง สงบร่มเย็นเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นคนไทยทุกคนจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป.

ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์