สักการะพระพุทธมหาธรรมราชาฯ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก จ.เพชรบูรณ์

เมื่อมีโอกาสเดินมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว ต้องมากราบสักการะ องค์พระใหญ่ พุทธอุทยานเพชบุระ จ.เพชรบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาสำคัญ http://winne.ws/n27505

399 ผู้เข้าชม
สักการะพระพุทธมหาธรรมราชาฯ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก จ.เพชรบูรณ์
สักการะพระพุทธมหาธรรมราชาฯ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก จ.เพชรบูรณ์
สักการะพระพุทธมหาธรรมราชาฯ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก จ.เพชรบูรณ์

           พุทธอุทยานเพชบุระ ในพุทธอุทยานเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นพระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเพชรบูรณ์ ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก 

          ด้วยวัสดุเนื้อโลหะหล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ มีขนาดพระหน้าตัก 11.984 เมตร สูง 16.5899 เมตร สูงจากพื้นดิน 35 เมตร หนักกว่า 45 ตัน และที่สุดแห่งมหามงคล คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ปลายยอดจุลมงกุฎและเบิกพระเนตรองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ  พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า “พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ” หรือ “องค์พระใหญ่”


         จากประวัติศาสตร์ตำนานการจัดสร้างและการค้นพบ พระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นที่นับถือศรัทธาของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวคิดริเริ่มให้มีการจัดสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์

           ภายในห้องด้านล่างจัดแสดงนิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชดำเนิน จังหวัดเพชรบูรณ์ 13 ครั้ง 14 วัน ชมภาพถ่ายประวัติศาสตร์ทรงเดส็จเยี่ยมเยือนราชฏดรษ์ในพื้นจัหวัดเพชรบูรณ์ที่หาชมได้ยาก ข้อมูลความเป็นมาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆทางธรรมชาติ วัดวาอารามในจังหวัดเพชรบูรณ์ ของสินค้าหัตถกรรมดีOTOPของจังหวัดเพชรบูรณ์

สักการะพระพุทธมหาธรรมราชาฯ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก จ.เพชรบูรณ์
สักการะพระพุทธมหาธรรมราชาฯ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก จ.เพชรบูรณ์

ที่มา https://www.chiangmainews.co.th

แชร์