ตรวจโควิด19 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากเข้าเกณฑ์ที่กำหนดและรีบให้ไปตรวจทันที

โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ตามสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนสิทธิสุขภาพอื่น ๆ ด้วย ☎ สอบถามเพิ่มเติม 1330 สายด่วน สปสช. http://winne.ws/n27571

367 ผู้เข้าชม
ตรวจโควิด19 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากเข้าเกณฑ์ที่กำหนดและรีบให้ไปตรวจทันที

           หากเข้าเกณฑ์ที่กำหนดและรีบให้ไปตรวจทันที แต่หากไม่เข้าข่ายต้องจ่ายเอง ! โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ตามสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนสิทธิสุขภาพอื่น ๆ ด้วย สอบถามเพิ่มเติม 1330 สายด่วน สปสช.

1. มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงอาการ

- ไอ

- น้ำมูก

- เจ็บคอ

- หายใจเหนื่อยหอบ

- จมูกไม่ได้กลิ่น

- ลิ้นไม่รับรส

2. ผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง

- ใกล้ชิดกับผู้สงสัยติดเชื้อ

- เป็นบุคลากรทางการแพทย์

- เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น

- เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

3. มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ

- เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

- ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

- สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยัน

- เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


ที่มา 

SALE HERE

 https://www.facebook.com/salehere

 

แชร์