สสส. ชวนคนไทย เน้นย้ำ 15 พฤติกรรม “ชีวิตวิถีใหม่” อยู่ร่วมกับโควิด

15 พฤติกรรม “ชีวิตวิถีใหม่” อยู่ร่วมกับโควิด ต้องปฏิบัติเคร่งครัด มีวินัย ทำจริง ลดเสี่ยงโควิด อยู่รอดปลอดภัยแน่ http://winne.ws/n27611

343 ผู้เข้าชม
สสส. ชวนคนไทย เน้นย้ำ 15 พฤติกรรม “ชีวิตวิถีใหม่” อยู่ร่วมกับโควิดขอบคุณภาพจาก : สสส

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ กล่าวว่า ประเทศไทยผ่านสถานการณ์โควิด-19 รอบแรกมาแล้ว เรามีข้อมูลและองค์ความรู้มากขึ้นในการดูแลป้องกันตนเอง เพื่อดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด-19 แม้จะมีข้อจำกัดเเต่ทุกคนสามารถเรียนรู้เเละปรับตัวได้ การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ สสส. อยากชวนทุกคนยกระดับสู้ ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้องและเป็นกิจวัตร

โดยเน้นหลักปฏิบัติง่ายๆ แต่สำคัญมากในเรื่องอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือให้บ่อย สวมหน้ากากป้องกัน ไม่ปกปิดข้อมูล เว้นระยะห่าง รวมถึงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ ออกกำลังกาย หรือมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอ ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน คู่ขนานกับการสนับสนุนจากระบบ หรือกลไกแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับตัวนี้

“ข้อมูลจากสรุปทิศทางสุขภาพคนไทย 2564 (Thaihealth Watch 2021) วิถีชีวิตปกติในรูปแบบใหม่ เกิดผลพลอยได้ตามมา คือทำให้บางโรคมีจำนวนผู้ป่วยลดลง เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ พบว่าจำนวนผู้ป่วยในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกันถึง 92% เนื่องจากประชาชนหันมาเฝ้าระวังและดูแลตัวเองมากขึ้น รวมถึงมาตรการกักตัวเองอยู่ในบ้านและการเว้นระยะห่างทางสังคม ก็ทำให้โอกาสสัมผัสเชื้อโรคจากสถานที่ลดลง รวมถึงดื่มเหล้า สูบบุหรี่ลดลงด้วย ดังนั้นหากรอบนี้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเข้มข้นขึ้น มั่นใจว่าสิ่งที่จะได้คืนกลับมาคุ้มค่าแน่นอน” นพ.ไพโรจน์ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติมที่ สสส

แชร์