รฟท.พร้อมเดินรถสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย เต็มรูปแบบ 42 ขบวน

รฟท.พร้อมเปิดให้บริการเดินรถสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย และบ้านแหลม-แม่กลอง เต็มรูปแบบ 42 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป http://winne.ws/n27692

134 ผู้เข้าชม
รฟท.พร้อมเดินรถสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย เต็มรูปแบบ 42 ขบวน

       รฟท.พร้อมเปิดให้บริการเดินรถสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย และบ้านแหลม-แม่กลอง เต็มรูปแบบ 42 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป


       นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่า การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการเดินรถเต็มรูปแบบในเส้นทางสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย จำนวน 34 ขบวน และบ้านแหลม-แม่กลอง 8 ขบวน รวม 42 ขบวน หลังจากหยุดให้บริการไปชั่วคราวตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 โดยจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวก และรองรับการเดินทางของประชาชนที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นหลังมีการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังฯ

        นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ประชาชนผู้โดยสาร การรถไฟฯ ได้จัดการทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่ง สถานีรถไฟ และจุดพักรถทุกแห่งที่อยู่ในสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย และบ้านแหลม-แม่กลอง รวมถึงทำความสะอาดภายในขบวนรถโดยสารทุกคันทุกขบวน ควบคู่กับการใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

รฟท.พร้อมเดินรถสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย เต็มรูปแบบ 42 ขบวน
รฟท.พร้อมเดินรถสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย เต็มรูปแบบ 42 ขบวน

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์