ชุมชนคุณธรรมวัดสายไหม ร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์สวมหน้ากาก 100% ป้องกันโควิด-19

พร้อมกันนี้ชุมชนคุณธรรมวัดสายไหม และภาคีเครือข่าย ยังร่วมกันแจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้สร้างความเข้าใจถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 http://winne.ws/n27752

610 ผู้เข้าชม
ชุมชนคุณธรรมวัดสายไหม ร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์สวมหน้ากาก 100% ป้องกันโควิด-19

         วันที่ 27 เม.ย.2564 ที่วัดสายไหม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ชุมชนคุณธรรมวัดสายไหม ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ ชุมชนคุณธรรมวัฒนธรรมวิถีใหม่ พร้อมใจ สวมหน้ากาก 100% ป้องกันโควิด 19 โดยมีพระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) เจ้าอาวาสวัดสายไหม นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอลำลูกกา นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี พ.อ.ชิตพล กึนสี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี ชุมชนคุณธรรมวัดสายไหม ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

           นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งได้แพร่ระบาดออกไปในหลายจังหวัด และส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ตัวเลขของผู้ติดเชื้อยืนยันทั้งประเทศยอดทะลุกว่า 50,000 คนดังนั้น เพื่อให้เกิดความตื่นตัว ประชาชนตระหนักในการป้องกันตนเอง ตามมาตรการหลัก คือ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้าน 

        โดยเฉพาะเมื่อเข้าไปในพื้นที่ที่มีประชาชนแออัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จึงประสานความร่วมมือกับ ชุมชนคุณธรรมและภาคีเครือข่าย จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ วัฒนธรรมวิถีใหม่ พร้อมใจ สวมหน้ากาก 100% ป้องกันโควิด 19 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าชาวปทุมธานีพร้อมใจสวมหน้ากากอนามัย 100% ซึ่งการสวมหน้ากากนั้นมีประโยชน์นอกจากการป้องกันโรคโควิด-19 แล้วยังสามารถป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ ลดโอกาสสัมผัสฝุ่นละอองที่มาจากมลพิษได้เบื้องต้นอีกด้วย โดยประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเองเพื่อห่างไกลโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่

ชุมชนคุณธรรมวัดสายไหม ร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์สวมหน้ากาก 100% ป้องกันโควิด-19

D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

         เวลานี้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสร้างความมั่นใจให้กับจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจังหวัดปทุมธานี ขณะนี้มีบทลงโทษ กรณีประชาชนไม่ใส่หน้ากาก ทั้งหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน หรือ สถานที่สาธารณะ หรือในชุมชน ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 20,000(สองหมื่นบาท) อยากให้ประชาชนร่วมกันสวมหน้ากาก100%โดยมีจิตสำนึกร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื่อโควิด-19 โดยไม่ต้องมีกฎหมายมาเป็นตัวบังคับและกำหนดโทษ

ชุมชนคุณธรรมวัดสายไหม ร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์สวมหน้ากาก 100% ป้องกันโควิด-19

          ด้านพระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) เจ้าอาวาสวัดสายไหม เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว และกว้างขวางพุทธศาสนิกชนที่เข้าวัดมาทำบุญที่วัดสายไหม ทุกคนต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 โดยยึดหลัก สวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อยๆ และ เว้นระยะห่าง รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงที่สัมผัสร่วมกันบ่อยๆ หากสัมผัสแล้วควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเร็ว 

         เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อและลดโอกาสการนำเชื้อเข้ามาติดต่อสู่คนในครอบครัว และขอความร่วมมือสาธุชนที่จะเข้าพื้นที่ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง อย่างเคร่งครัด พระภิกษุสามเณรต้องใส่หน้ากากอนามัยออกบิณฑบาต เนื่องจากในช่วงนี้ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นมากวันละเป็นพันคน ที่ผ่านมานั้น ทางวัดสายไหมได้ช่วยเหลือกับศพที่ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แม้กระทั่งศพที่ติดเชื้อโควิด ทางวัดก็ทำการฌาปนกิจให้ตามมาตรการป้องกันโรคของสาธารณสุข

ชุมชนคุณธรรมวัดสายไหม ร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์สวมหน้ากาก 100% ป้องกันโควิด-19

        พร้อมกันนี้ชุมชนคุณธรรมวัดสายไหม และภาคีเครือข่าย ยังร่วมกันแจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้สร้างความเข้าใจถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมช่วยกัน โดยให้พี่น้องประชาชนสวมหน้าการอนามัย 100% ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมกันให้จังหวัดปทุมธานีปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด19

ที่มา https://siamrath.co.th

แชร์