ยังต้องการอยู่นะ รับบริจาคลังกระดาษ รีไซเคิลเป็นเตียงสนาม

ไม่ใช้แล้วอย่าเพิ่งทิ้ง! รับบริจาคกล่องลังกระดาษ เพื่อรีไซเคิลเป็นเตียงสนามให้กับผู้ป่วยโควิด-19 http://winne.ws/n27912

1.9 พัน ผู้เข้าชม
ยังต้องการอยู่นะ  รับบริจาคลังกระดาษ รีไซเคิลเป็นเตียงสนาม

        ไม่ใช้แล้วอย่าเพิ่งทิ้ง! รับบริจาคกล่องลังกระดาษ เพื่อรีไซเคิลเป็นเตียงสนามให้กับผู้ป่วยโควิด-19 แนะนำว่าให้พับกล่องให้แบน แล้วแกะเทปกาวออกด้วย สามารถนำไปหย่อนได้ที่จุดรับบริจาคใน "โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต' ทั้ง 200 สาขาทั่วประเทศ 

ที่มา https://www.facebook.com/EventPassfanpage

แชร์