อย. อนุมัติวัคซีนโควิด-19 แล้ว 6 รายการ เป็นวัคซีนชนิดเดียวกับที่ WHO ให้การรับรอง

ปัจจุบัน อย.อนุมัติทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเดียวกับที่องค์การอนามัยโลกรับรอง แล้ว 6 รายการ ได้แก่ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ซิโนแวค จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โมเดอร์นา ซิโนฟาร์ม และไฟเซอร์ http://winne.ws/n27933

455 ผู้เข้าชม
อย. อนุมัติวัคซีนโควิด-19 แล้ว 6 รายการ เป็นวัคซีนชนิดเดียวกับที่ WHO ให้การรับรอง

       อย. อนุมัติวัคซีนโควิด-19 แล้ว 6 รายการ เป็นวัคซีนชนิดเดียวกับที่ WHO ให้การรับรอง


กรณีที่มีบุคคลเสนอความเห็นพาดพิงการดำเนินงานของ อย. เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 นั้น

       จากข้อพาดพิงดังกล่าว อย.แจงว่า อย.มีหน้าที่ในการกำกับดูแลคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยของวัคซีน และพิจารณาอนุญาตวัคซีนโดยคำนึงถึงคุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีมาตรฐานในระดับสากล แต่ อย. ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำเข้าหรือจัดหาวัคซีนโควิด-19

       ปัจจุบัน อย.อนุมัติทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเดียวกับที่องค์การอนามัยโลกรับรอง แล้ว 6 รายการ ได้แก่ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ซิโนแวค จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โมเดอร์นา ซิโนฟาร์ม และไฟเซอร์


ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  เพจ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์